Adókonferencia 2019/2021 - legfontosabb változások egy pillantásra

I. nap

2021-ra tervezett áfa-változások.

 • Új szabályok az osztott fizetéssel kapcsolatban;

 • osztott fizetési rendszer, mint kötelező rendszer a kiválasztott tranzakciókhoz,

 • a kötelező osztott fizetési rendszer hatálya alá tartozó tranzakciók listája,

 • az osztott fizetési rendszerben történő fizetési kötelezettség alá tartozó tranzakciók kezelése céljából elszámolási számlával kapcsolatos kötelezettség bevezetése,

 • fizetési mód és az osztott fizetési mechanizmus,

 • tranzakciós érték és az osztott fizetési mechanizmus,

 • a fordított adózás megszüntetése a belföldi kereskedelemben,

 • új szabályok a számlák kiállítására és megjelölésére az osztott fizetési mechanizmus bevezetésével kapcsolatban,

 • új héaszankciók az osztott fizetési mechanizmus használatának elmulasztása vagy a kötelező osztott fizetési mechanizmus hatálya alá tartozó tranzakciók hibás számlázása esetén,

 • kötelező osztalékfizetés és a jövedelemadó alapján levonható költségek,

 • egy megosztással történő fizetés lehetőségének bevezetése az osztott fizetési rendszerben egynél több számla,

 • osztott fizetés és tranzakciók devizában,

 • osztott fizetés és tranzakciók külföldi vállalkozókkal,

 • bevezetve annak lehetőségét, hogy a HÉA-számlán kívül héát fizessenek.

 • Változások a Közösségen belüli termékértékesítés dokumentálásának szabályaiban - A vevő HÉA-azonosító számának elismerése és a helyes összefoglaló információk benyújtása a Közösségen belüli termékértékesítés (a Közösségen belüli termékértékesítés) vonatkozásában levonási joggal (0% -os kulcs) történő mentesség alkalmazásának lényeges előfeltétele.,

 • Egyes áruk áfakulcának változása 2021. április 1-jétől;

 • 2021. április 1-jétől hatályos kötelező érvényességi adatok;

 • Az új SAF-T áfa áfabevallásának visszavonása;

 • Az új JPK áfa adatainak köre - áttérés a JPK VDEK-re, valamint a nyilatkozat benyújtásától való eltérés (szankciók bevezetése 500 HUF összegben minden hiba esetén - április 1-jétől).

 • Az áfa-bevallások felszámolása 2021-tól.

 Az áfa változásai 2019-től.

 • Az adózók fehér listája - a működés kezdete és a rendszer bevezetésének következményei;

 • az adózói nyilvántartásban tárolt adatok köre,

 • A számla kifizetésének fizetési számla igénybevétele nélküli vagy a listán nem szereplő számlán keresztül történő követelésének adókövetkezményei.

 • A pénztárgépek és az információ terjedelmének változása a nyugták kiállításakor;

 • Új szabályok a közösségen belüli tranzakciók dokumentálására;

 • a lehívási készletek határokon átnyúló kereskedelemben történő felhasználásának szabályainak egyszerűsítése és harmonizálása,

 • szabályozás harmonizációja az ún láncügyletek,

 • a Közösségen belüli termékértékesítés dokumentálásának szabályaiban bekövetkezett változások - A vevő áfa-azonosító számának elismerése és a helyes összefoglaló információk benyújtása a Közösségen belüli termékértékesítés (a Közösségen belüli termékértékesítés) vonatkozásában levonási joggal (0% -os kulcs) történő mentesség alkalmazásának lényeges előfeltétele.,

 • Változások a rossz adósságcsökkentés rendezésében;

 • Új szabályozás az utalványok, utalványok és ajándékkártyák adóztatásáról,

 • Az áfa levonásának jogával kapcsolatos kérdések - különleges esetek;

 • A fizetések elszámolásának szabályai (előtörlesztések, előlegek, részleges kifizetések);

 • Az adóhatóság ellenőrzési és ellenőrzési tevékenységei a héa területén;

 • ÁFA áttekintés

 • Az áfa levonásának joga 2019-ben - kiválasztott kérdések

 • alkohol vásárlásából, étkeztetési szolgáltatásokból és egyéb étkezési kiadásokból,

 • szállásszolgáltatások és konferenciacsomagok vásárlásából,

 • a járművel kapcsolatos kiadásokról,

 • az ingyen juttatásokkal kapcsolatos költségek (ügyfelek, vállalkozók, alkalmazottak, munkatársak számára),

 • a vállalati társadalmi felelősségvállalás részeként felmerülő kiadásokról,

Nap II

Számlázás és áfa-korrekciók 2019-ben:

 • Számlák, helyesbítő számlák, javítási jegyzetek,

 • Az adóalap és az adóbevétel korrekciójának alapelvei - aktuális és visszamenőleges korrekciók plusz és mínusz korrekciókban, a helyesbítő számla átvételének megerősítésére vonatkozó szabályok,

 • Az előzetesen felszámított adó korrekciójának szabályai - aktuális kontra visszamenőleges korrekciók, plusz korrekciókkal és mínusz korrekciókkal,

 • "Nullára " javítás és a számla törlése,

 • Az előlegszámlák és végszámlák kiállításának és kiegyenlítésének szabályai,

 • Elektronikus számlák - a kiállítás, a küldés és a tárolás szabályai.

A jövedelemadók változása - 2021.

 • A személyi jövedelemadó kulcsának 17% -ra csökkentése;

 • Az adólevonható költségek meghatározásának változásai;

 • Az adótartozás mentessége szja-ban és pénzforgalmi adóban - a mentesség olyan kereskedelmi tranzakciókra vonatkozik, amelyek fizetési dátuma 2019. december 31. után jár le;

 • Új szabályok alkalmazása a forrásadó beszedésére;

 • A be nem jelentett bankszámlára történő befizetés következményei az adólevonható költségek elismerése keretében;

 • Az alkalmazottak szja változása;

 • Változások a kisadózók számára.

A jövedelemadók változásai - 2019.

 • Az adóveszteség elszámolásának megváltozott szabályai (a veszteség egyszeri elszámolásának lehetősége 5 millió HUF-ig);

 • 9% -os CIT-kulcs alkalmazása;

 • Az autók használatával kapcsolatos költségek elszámolásának változásai;

 • Adórendszerek jelentése;

 • A kiegészítő pénzszolgáltatási kötelezettség meghatározásának alapelvei;

 • A jövedelemadó területén a legújabb ítélkezési gyakorlat áttekintése.

Új rendelkezések a transzferárakról

 • Új általános szabályok a piaci árak alkalmazási kötelezettségének meghatározásához és a dokumentáció elkészítéséhez, új korlátok;

 • Mentességek és egyszerűsítések - mely esetekben alkalmazzák őket;

 • A dokumentációs kötelezettségek hatálya alá tartozó jogalanyok és tranzakciók számának korlátozása az elkészített dokumentáció részletesebb részének javára;

 • Helyi és csoportos dokumentáció - új követelmények;

 • Előzetes ármegállapodás (APA) lehetséges;

 • A dokumentáció és a piaci árak ellenőrzése és ellenőrzése, tájékoztatási kötelezettségek.

Elhelyezkedés

Varsó, Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Varsó 

az ár tartalmazza
-konferencia anyagai
-jegyzetfüzet, toll és táskák
-kávészünetek
-ebéd
-bizonyítvány
-jegy egy színházi előadásra

Akciós árak
Nettó 1590 HUF + ÁFA két vagy több ember számára egy cégtől
Nettó 1390 HUF + ÁFA Russell Bedford törzsvásárlói számára

Vezető
dr Andrzej Dmowski, Leszek Dutkiewicz, Tomasz Biel, Łukasz Chłond

Javasoljuk: A munkavállaló jogait, akik megváltoztatják a munkaviszonyt, jogszabályok szabályozzák-e??