Kinek és milyen feltételekkel jár a tizenharmadik fizetés?

Bizonyos alkalmazotti csoportok további éves bért kaphatnak. Tizenharmadik fizetés jogosult, ha az adott munkahelyen belül kötelező érvényű jogszabályok vagy jogszabályok előírják. A támogatás folyósítása sok tényezőtől függ. Ez a cikk leírja, hogy ki jogosult.

Ki jogosult megkapni a tizenhármat?

Egy adott naptári évre kiegészítő javadalmazás nyújtása nem univerzális. A szabályozás megemlíti a tizenhárom fogadására jogosult munkavállalók egy csoportját - ezek a költségvetési szférában foglalkoztatott emberek. Az erre vonatkozó szabályokat a költségvetési szervek alkalmazottainak kiegészítő éves javadalmazásáról szóló törvény tartalmazza. A következő alkalmazottak jogosultak éves díjazásra:

 • állami költségvetési egységek;
 • a közigazgatási hivatalokban, a törvények ellenőrzése és védelme, valamint a bíróságok és törvényszékek alkalmazásában áll;
 • pénzügyi gazdálkodással foglalkozó önkormányzati költségvetési egységek és önkormányzati költségvetési intézmények;
 • képviselők, szenátorok vagy képviselők-szenátorok irodái, valamint parlamenti klubok, körök vagy csapatok.

Érdemes megemlíteni azt is, hogy a tizenharmadik fizetés megszerzése nem függ a szerződés típusától, annak időtartamától vagy a munkaórák számától..

Lásd még

 • Két fizetés - mekkora az összeg?
 • Munkavállalói ösztönző program - lehet ez fizetés?

Mennyibe kerül a tizenharmadik fizetés??

Ami a kiegészítő éves javadalmazás összegét illeti, azt részletesen meghatározta a Kbt. 4 mp Az említett törvény 1. -a. Eszerint tizenhárman a munkavállaló által az adott naptári év során kapott díjazás 8,5% -át teszik ki, amelyre ilyen pótlék jár. Összegzéskor nemcsak az alapilletményt veszik figyelembe, hanem a munkaviszonyból származó egyéb juttatásokat is, amelyeket figyelembe vesznek az éves szabadság, az üdülési díjak és a munkanélküliség időtartamának az egyenlegének kiszámításakor annak a munkavállalónak a miatt, aki a visszaállítása miatt munkát vállalt..

A tizenharmadik fizetés kiszámításának alapja meghatározásakor az olyan elemeket, mint a bérek és a táppénz, az anyasági támogatás vagy az oktatási szabadság díjazása, nem veszik figyelembe..

Tizenharmadik fizetés az alapfizetéssel megegyező módon járulékköteles és adóköteles.

A tizenharmadik fizetés nem mindig teljes

Az adott gazdálkodó egységben eltöltött idő befolyásolja az éves javadalmazás összegét. Az a munkavállaló, aki egy adott munkáltatónál teljes naptári évet dolgozott, teljes fizetésre jogosult. Az év egy részében foglalkoztatott személyek arányosan kaphatják meg a tizenhármat, de csak akkor, ha a társaság szolgálati ideje legalább 6 hónap.

A költségvetési szféra több egységében a foglalkoztatási időszakok nem kerülnek összeadásra. Fontos, hogy a tizenhármat díjazó vállalatban töltött évek száma mennyi.

A rendeletek azonban ez alól is kivételt írnak elő. A művészetben. 2. záradék A törvény 3. cikke megemlíti azokat a helyzeteket, amikor a munkavállaló tizenhárom évre jogosult annak ellenére, hogy hat hónapnál rövidebb ideig volt foglalkoztatva. Ez az eset áll fenn, ha:

 • munkavállaló kinevezése aktív katonai szolgálatra vagy beutalás helyettes szolgálatra;
 • munkavállaló szülési, szülői és apasági szabadságra, valamint egészségügyi okokból szabadságra;
 • munkaviszony létesítése tanárral és akadémikus tanárral a naptári év folyamán az iskola (egyetem) munkaszervezésének megfelelően;
 • munkavállaló foglalkoztatása idénymunkára, ha a munkaszerződés legalább három hónapos idényre kötött;
 • munkaviszony megszüntetése az alábbiak kapcsán:
  • öregségi, képzési vagy rokkantsági nyugdíj vagy rehabilitációs ellátás;

  • üzleti átadás, kinevezés vagy választás;

  • a munkáltató felszámolása vagy a foglalkoztatás csökkentése a munkáltatóval kapcsolatos okokból;

  • a munkáltató szervezeti egységének felszámolása vagy átszervezése;

 • foglalkoztatás:

  • üzleti átadás eredményeként;

  • kinevezéssel vagy választással;

  • egy korábbi munkáltató felszámolása vagy a foglalkoztatás e munkáltatóval kapcsolatos okokból történő csökkentése kapcsán;

  • az előző munkáltató szervezeti egységének felszámolása vagy annak átszervezése kapcsán;

  • az aktív katonai szolgálatból való szabadulás vagy az alternatív szolgálat teljesítése után;

 • valamint a munkavállaló halála miatt a munkaviszony megszűnése esetén is.

Annak megállapítása, hogy egy alkalmazott teljes évet dolgozott-e, a naptári évre vonatkozik.

1. példa.

Wojciech úr 2021. szeptember 1-jétől kezdett tanárként dolgozni. A szerződést a következő év április 30-án felbontotta. A 8 hónapos munkavégzés nem jogosítja fel Wojciech urat a tizenharmadik fizetésre, mert ezt az időszakot két naptári évre osztották, amelyek mindegyikében csak 4 hónapot dolgozott.

2. példa.

Magdalena asszony 2021. augusztus 17-én a szülői szabadság igénybevétele után visszatért a munkába. Tizenharmadik fizetés 2021-ra a munkavállaló az adott évben ledolgozott idővel arányosan, azaz 2021. augusztus 17. és december 31. között jogosult munkavállalóra..

Amikor a tizenharmadik fizetés nem jogosult?

Még akkor is, ha a fent említett feltételek mindegyike teljesül, a munkavállalót nem mindig illeti meg a 13. Az Art. A törvény 3. cikkét nem kapja meg személy:

 • 2 napnál hosszabb igazolatlan hiányzás;
 • aki ittasan jelent meg a munkában;
 • aki fegyelmi büntetést kapott a munkából vagy a szolgálatból való felmentés miatt;
 • amellyel a munkaviszony a munkavállaló hibájából értesítés nélkül megszűnt.

A tizenharmadik fizetés kifizetésének határideje

Tizenhármat kell kifizetni a munkavállalónak az évet követő év napjának első három hónapjában. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató legkésőbb egy adott naptári év március végéig köteles pótlólagos díjazást átutalni. Ez alól a szabály alól kivétel a szerződés felmondása a munkahely felszámolásával kapcsolatban. Ezután az alapokat a munkavállalónak a munkaviszony utolsó napján kell kifizetni.

Maga a tizenharmadik fizetési törvény nem rendelkezik arról, hogyan kell eljárni, ha a munkáltató késik a fizetés átutalásával. Ezután azonban utalnia kell a Munka Törvénykönyvére. Az Art. 285. § (1) bekezdése alapján a társaság 1000 HUF és 30 000 HUF közötti pénzbírsággal sújtható a munkaviszony alapján nyújtott késedelmes fizetések miatt.

Tizenhárom magánvállalkozásban

Nincs akadálya annak, hogy egy magánvállalkozásban is fizetni lehessen tizenharmadik fizetés. Csak a munkáltató jóindulatától függ. Ilyen helyzetben a törvény rendelkezései a közszféra alkalmazottainak kiegészítő javadalmazásáról nem alkalmazandók. Jelenleg a munkajogban nincs ilyen fizetési módra vonatkozó szabályozás. Az éves díjak odaítélésére vonatkozó szabályokat be kell építeni a házon belüli szabályzatokba. A munkáltató teljes szabadsággal rendelkezik azok alakításában.

A tizenharmadik fizetés költségvetési szférában dolgozóknak történő odaítélésének elveit szigorúan szabályozzák a rendeletek. A kiegészítő éves javadalmazás felosztásakor elsősorban az adott gazdálkodó egység munkájának időtartamát, de egyéb tényezőket is figyelembe kell venni. Ha tizenhárom díjazás mellett döntő magánvállalkozásokról van szó, ebben teljes szabadságuk van. Javasoljuk: A munkából való hiányzás igazolása