Ki és milyen feltételekkel jogosult az áthidaló nyugdíjra?

Öregségi áthidaló nyugdíj nőknek és férfiaknak is megadják, miután megfelelnek a megfelelő életkornak és formai feltételeknek. Az áthidaló öregségi nyugdíj megszerzésének feltételeit az áthidaló nyugdíjakról szóló, 2008. december 19-i törvény szabályozza.

Öregségi áthidaló nyugdíj - teljesítendő feltételek

Az a munkavállaló, aki megfelel a következő feltételeknek, átmeneti nyugdíjra jogosult:

 • 1948 után született,
 • a nőknél legalább 55 éves, a férfiaknál pedig legalább 60 éves,
 • legalább 15 évig különleges körülmények között vagy különleges jellegű munkát végzett,
 • különleges körülmények között vagy különleges jellegű munkát végzett 1999. január 1. előtt és 2008. december 31. után,
 • járulékalapú és nem járulékalapú időszaka a nők esetében legalább 20 év, a férfiak esetében 25 év,
 • a vele való munkaviszony megszűnt.

Az áthidaló nyugdíj esetén az eljárást a munkavállaló kérésére indítják, amelyet közvetlenül a munkáltatóhoz (járulékfizetőhöz) nyújtanak be, vagy pedig a munkáltatón keresztül. A kérelmet a Társadalombiztosítási Intézményhez kell benyújtani. A munkavállaló lakóhelye szerint illetékes nyugdíjhatóságként a ZUS határozatot hoz az ellátás megadásáról. Az áthidaló nyugdíjat teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók kapják meg. Cikkben meghatározott elvek alapján az öregségi áthidaló nyugdíjról szóló határozat ellen fellebbezni lehet. A társadalombiztosítási rendszerről szóló, 1998. október 13-i törvény 83. cikke.

Lásd még

 • A munkavállaló nyugdíjazása és rokkantsági végkielégítése
 • Ki jogosult az öregségi nyugdíjra?
 • Betegségi ellátás a megbízási szerződés megszűnésekor

Különleges körülmények között dolgozzon

A különleges körülmények között végzett munkát olyan munkának kell érteni, amelyben olyan kockázati tényezőknek van kitéve, amelyek viszont egészségének maradandó romlását okozhatják. Ezeket a munkakörnyezet speciális körülményei között hajtják végre, és a megelőző intézkedések alkalmazása ellenére jelentősen csökkentik a munkavállaló testének hatékonyságát és felgyorsítják a test öregedését..

A nyugdíjak áthidalásáról szóló törvény felsorolja a különleges feltételekkel rendelkező munkahelyek listáját, beleértve:

 • nehéz fizikai munka: közvetlenül a szén- és fémércek mechanikai feldolgozásával vagy dúsításával, öntödei öntőformák öntésével, öntödei edények folyékony, forró anyaggal (öntöttvas, öntött acél, színesfémek és ötvözeteik) történő szállítása, közvetlenül a kohók és kemencék működtetésével foglalkozik acél- vagy öntödei munkák, közvetlenül a színesfémek előállítására szolgáló adalékanyagok és eszközök működtetése, a kerámiatermékek kézi formázása, öntése, tisztítása vagy üvegezése, a tartályokban, kazánokban, valamint a veszélyes anyagok után nagyon kis térfogatú tartályokban végzett munka, a hulladék ártalmatlanítása szilárd anyagok és folyadékok, valamint a hulladéklerakókban és szennyvízelvezetõ helyeken végzett munka;
 • vízen és víz alatt végzett munka: búvár vagy üst munka, hiperbarikus kamrákban végzett munka, nehéz fizikai munka közvetlenül a hajó raktereinek újratöltésekor, nyílt tengeri fúrási platformokon végzett munka;
 • légi munka: légi járművel végzett légi munka, amelyet a légiutas-kísérő személyzet végez;
 • közvetlenül az azbeszttartalmú anyagok feldolgozásán vagy az eltávolításukkal kapcsolatos bontási munkákon, cserzőüzemi munkák közvetlenül a nedves bőrök kezelésén.

Különleges természetű művek

A törvény tartalmazza a különleges jellegű művek felsorolását is. Ezek a művek elsősorban nagy felelősséggel és különleges pszichofizikai hatékonysággal társulnak. Ezek például:

 • pilóták, légiforgalmi irányítók, vontatójárművezetők, vasúti biztonsági őrök, busz-, trolibusz- és villamosvezetők munkája a tömegközlekedésben, toronydaruk üzemeltetői;
 • közvetlenül dolgozzon robbanóanyagok, robbanóanyagok, pirotechnikai termékek és csomagolásuk gyártásával;
 • az orvosi mentőcsoportok tagjainak munkája, a hivatásos mentőcsoportok tagjainak munkája (vegyi, hegyi, tengeri, fúrásbányászat);
 • az ifjúsági oktatási központokban, az ifjúsági szocioterápiás központokban, az iskolai és oktatási központokban, a kiskorúak menhelyeiben és a javítóintézetekben alkalmazott tanárok, oktatók és más pedagógusok munkája;
 • krónikusan elmebeteg, értelmi fogyatékos gyermekek, serdülők vagy felnőttek szociális gondozási otthonainak lakóit gondozó személyzet munkája;
 • az orvosi személyzet munkája a sebészeti tudományágak és az aneszteziológia operatív csoportjaiban a sürgősségi osztály körülményei között.

Öregségi áthidaló nyugdíj a benyújtandó dokumentumok

Az ellátás igénybevételéhez a következő dokumentumokat kell benyújtani a ZUS-hoz:

 • áthidaló nyugdíj (EPOM) iránti kérelem,
 • a különleges körülmények között végzett vagy különleges jellegű munkavégzésről szóló igazolások,
 • ha a munkavállaló számára még nem állapították meg az alaptőkét, csatoljon munkaviszonyi igazolásokat, amelyek igazolják az 1999. január 1-je előtti biztosítási időt.,
 • dokumentum, amely megerősíti, hogy az utolsó munkaviszony megszűnt.

A kérelmet közvetlenül a ZUS-hoz kell benyújtani, vagy el kell küldeni a járulékfizetőn, postán vagy futáron keresztül, vagy a ZUS Elektronikus Szolgáltatási Platformon (PUE) keresztül a www. címen..

Hídnyugdíjpénztár

Az Art. 35 mp Az áthidaló törvény 1. cikkének értelmében az áthidaló nyugdíjalapba (FEP) fizetendő hozzájárulást 2010. január 1-jétől kell fizetni egy olyan alkalmazottért, aki 1948. december 31. után született, és különleges körülmények között és különleges jellegű munkát végez. A FEP-hez járulékokat a munkáltató fizeti a munkavállaló számára attól a naptól kezdve, amikor különleges körülmények között vagy különleges jellegű munkát kezd, egészen az ebben a munkakörben történő munkavégzés megszűnéséig. A hozzájárulást teljes egészében a munkáltató finanszírozza. Érdekes, pedig áthidaló nyugdíj csak teljes munkaidőben dolgozó munkavállalóknak jár, a munkáltató a részmunkaidőben foglalkoztatottak FEP-járulékát is köteles fizetni.

Öregségi nyugdíj és teljes munkaidős foglalkoztatás

Kombinálni lehet az áthidaló nyugdíjat a teljes munkaidős foglalkoztatással. Az áthidaló nyugdíj teljes kifizetéséhez a munkaszerződés szerinti jövedelem nem haladhatja meg az átlagos havi fizetés 70% -át. Másrészt, ha az áthidaló nyugdíjra jogosult jövedelme meghaladja az átlagos havi javadalmazás 130% -át, az ellátás felfüggesztésre kerül. Ezenkívül a Társadalombiztosítási Intézet felfüggeszti az ellátás folyósítását, ha az áthidaló nyugdíjat kapó személy teljes munkaidőben dolgozik, és különleges körülmények között és különleges jellegű munkát végez. Ebben az esetben a keletkező bevételektől függetlenül az ellátás felfüggesztésre kerül. Javasoljuk: Mentesség pszichiátertől - hány nap múlva, összeg és csekk a ZUS-tól