Bírságok a gyerektartás nem fizetése esetén - a vezetői engedélytől a börtönig

A tartást időben és teljes egészében ki kell fizetni. Nem csak a bírósági ítélet és a végrehajtó okozhat kellemetlenséget a nem fizető adós számára. Közigazgatási és büntetőjogi szankciókat is alkalmazhat az adós tartásdíj fizetésére történő mozgósítására. Mik a büntetések a tartásdíj fizetésének elmulasztása esetén?

Szankciók a tartásdíj fizetésének elmulasztása esetén - mi?

Számos következménye lehet annak, ha az adós nem fizet tartásdíjat. A karbantartás miatt a munkáért járó díjazás lehívásának lehetőségéről itt olvashat. A cikkben leírjuk, hogy mit büntetések a tartásdíj fizetésének elmulasztása esetén az önkormányzat vezetője (polgármester, városelnök) a tartásra jogosult kérésére az adóshoz fordulhat. Azt is jelezzük, hogy milyen szankciókat alkalmazhat a bíróság, ha bűnösnek tartja a tartásdíj elmaradását.

Amikor a tartásdíj nem fizetése bűncselekmény?

Bizonyos helyzetekben büntetések a tartásdíj fizetésének elmulasztása esetén börtönt jelenthet - mert a tartásdíj nem fizetése bűncselekmény. A tartásdíj hiányát (a Btk. 209. cikke) bárki követi el, aki kikerüli például a bírósági határozattal vagy szerződéssel meghatározott tartási kötelezettség teljesítését. Lásd még

 • Az alkalmazott meghallgatása a rendbüntetés alkalmazása előtt
 • A munkavállaló bűncselekménye a munkaszerződés felmondásának okaként

Nem minden tartási hátralék bűncselekmény. A hátralék teljes összegének meg kell felelnie legalább 3 időszakos ellátásnak (általában 3 hónap) vagy legalább 3 hónapnak (késedelmes esedékes késedelem esetén, nem pedig időszakos).

Milyen szankciók vannak a tartásdíj fizetésének elmulasztása esetén? Az említett bűncselekmény elkövetőjét pénzbírság, szabadság korlátozás vagy egy évig terjedő szabadságvesztés büntetés terheli. Ha a tartásdíj kötelezettje a tartásra jogosultat az alapvető életigények kielégítésének képtelenségének teszi ki, felelőssége súlyosabb - ezt követően pénzbírság, szabadságkorlátozás vagy 2 évig terjedő szabadságvesztés büntetés terheli.. Az elkövető elkerülheti a tartásdíj fizetése elmulasztásának büntetését, ha a gyanúsítottként az első tárgyalás napjától számított 30 napon belül teljes egészében megfizeti a fennmaradó tartást..

1. példa.

A gyermek apja felhagyott a válási rendeletben meghatározott tartásdíj fizetésével. A fizetési hátralékok csaknem havi 5 karbantartási részletnek felelnek meg. Ilyen helyzetben az adós bűncselekmény miatt elítélhető. Az a tény, hogy a gyermek megélhetéssel rendelkezett, nem lesz releváns e bűncselekmény fennállása szempontjából, mert az anyjának nagy jövedelme van. A tartásdíj fizetésének elmulasztása esetén kiszabható büntetések súlyosabb lenne, ha az adós a fent említett körülmények között nem fizetne tartásdíjat, annak a kockázatához vezetne, hogy a gyermeknek nem biztosítják az alapvető létfontosságú szükségleteket (pl. nincs elegendő pénz enni vagy alapvető ruhák vásárlásához).

A tartás elmaradásának bűntette miatt a büntetőeljárás általában a károsult, a szociális szerv vagy a tartási adóssal szemben eljáró szerv kérésére folyik. Ezért ahhoz, hogy az ügyészség felléphessen, cselekvésre van szükség ezen személyek részéről. Abban a helyzetben, amikor a sértettnek megfelelő családi ellátásokat vagy pénzbeli ellátásokat kaptak a tartásdíj végrehajtásának eredménytelensége esetén (azaz az úgynevezett Fenntartási Alapból származó ellátást), akkor nem kell eljárást indítani, mivel ezt hivatalból teszik.

Közigazgatási szankciók a tartásdíj fizetésének elmulasztása esetén - mi?

A tartásdíjat nem fizető személy esetében a tartásra jogosult személyek segítéséről szóló törvényből eredő adminisztratív szankciók is alkalmazhatók. Közigazgatási büntetések a tartásdíj fizetésének elmulasztása esetén helyi önkormányzati szerv (községi vezető, város polgármestere, város elnöke) használja őket. Használatuk előtt azonban polgári bíróságon kell lefolytatni az ügyet, és meg kell kísérelni az adós által érvényesíteni az adósságot. A bírósági ügy célja olyan határozat kiadása, amelyben meghatározzák a tartásdíj összegét. Ezt nevezik végrehajtási okirat.

Közigazgatási szankciókat lehet alkalmazni, ha a kérelmet tartásra jogosult személy terjeszti elő. Az ilyen személy a szülőtől tartásra jogosult a bíróságtól kapott vagy a bíróság által jóváhagyott végrehajtható jogcím alapján, ha a végrehajtás sikertelennek bizonyult. Ezt megelőzően a bíróságnak meg kell adnia a végrehajtási okiratot (pl. Bírósági ítéletet) az ún végrehajtási záradékot és az ügyet a végrehajtóhoz kell utalni. 

A közigazgatási szankciók közül a következőket különböztetjük meg:

 • tartási beszélgetés lefolytatása az adóssal,
 • továbbítja az adós adatait és a hátralékokkal kapcsolatos információkat a gazdasági információs irodának,
 • az adós munkanélküli nyilvántartásba vétele (ha nem dolgozik),
 • az illetékes hivatal által javasolt munka iránti elkötelezettség (ha nem dolgozik),
 • a vezetői engedély megtartása.

Közigazgatási szankciók a tartásdíj fizetésének elmulasztása esetén - mikor?

Mi történhet a tartásdíj fizetésének elmulasztása esetén a közigazgatási szankciók kiszabásával? Szükséges:

 • a gyermektartásdíj megállapítása bírósági határozatban (vagy bírósági egyezségben) - végrehajtási végzés,
 • végrehajtási záradékot ad a végrehajtási okiratnak, és az ügyet végrehajtóhoz utalja,
 • a végrehajtás eredménytelenségének előfordulása.

Az adminisztráció elérése büntetések a tartásdíj fizetésének elmulasztása esetén akkor lesz lehetséges, ha a végrehajtás hatástalan lesz. A végrehajtás eredménytelensége többek között a következőket jelenti:

 • végrehajtói végrehajtás, amelynek eredményeként az elmúlt 2 hónapban a késedelmes és a jelenlegi tartásdíjért esedékes teljes összeget nem sikerült beszedni,
 • képtelen kezdeményezni vagy végrehajtani a tartásdíj végrehajtását a Lengyelországon kívül lakó tartási adóssal szemben, különösen azért, mert a jogosult nem tudja megadni az adós lakóhelyét.

Tartási beszélgetés lefolytatása az adóssal

A kérelem kézhezvétele után a hatóság tartási beszélgetést folytat az adóssal. Célja a tartásdíj családjának, jövedelmének és szakmai helyzetének, valamint egészségi állapotának és annak okainak meghatározása, hogy miért nem járult hozzá a tartásra jogosult személy fenntartásához. Az adósnak a büntetõjogi felelõsséggel sújtott helyzetben nyilatkozatot kell benyújtania a fenti esetben.

Információk továbbítása az adósok nyilvántartásába

A hatóság tájékoztatja az adót a tartási adósnak a jogosultnak kifizetett tartási pénztár követeléseivel kapcsolatos kötelezettségeiről vagy kötelezettségeiről, amelyeket az adós köteles visszaküldeni a gazdasági információs irodához. Ezeket az információkat csak 6 hónapnál hosszabb időtartamú késedelem esetén szabad nyilvánosságra hozni.

A munkaügyi hivatalnál történő regisztráció kötelezettsége

Abban az esetben, ha a tartási adós munkanélküliség miatt nem tudja teljesíteni kötelezettségeit, a hatóság:

 • arra kötelezi a tartásdíjat, hogy 30 napon belül regisztrálja magát munkanélküliként vagy munkakeresőként (ha nem lehet munkanélküliként regisztrálni), és
 • tájékoztatja az illetékes poviat munkaügyi irodát az adós szakmai aktiválásának szükségességéről.

A vezetői engedély elvesztése

Mi van, ha az adós nem akarja hivatalból követni a kapott utasításokat? Azaz ha:

 • lehetetlenné tette a karbantartási interjú lefolytatását,
 • megtagadta például a pénzügyi nyilatkozat benyújtását,  
 • egy meghatározott napon nem volt hajlandó regisztrálni munkanélkülivé vagy álláskeresőként,
 • indokolt ok nélkül nem volt hajlandó elfogadni a megfelelő foglalkoztatás vagy más fizetett munka ajánlatát, társadalmilag hasznos munka, intervenciós munka, közmunka, közmunka alapján végzett munka vagy felnőttek képzésében, szakmai gyakorlatában vagy szakmai felkészítésében való részvétel.

Ilyen esetben a hatóság eljárást indít az adós elkerülő fenntartóként való elismerése érdekében. Egy ilyen döntés lehetővé teszi, hogy rákényszerítse az adósra büntetések a tartásdíj fizetésének elmulasztása esetén, beleértve a vezetői engedély átvételét. Mikor nem tekinthető az adós tartás elkerülésének? Ebben az esetben határozatot nem adnak ki annak a tartásdíjnak az adósának, aki havonta teljesítette a tartási kötelezettségeket az elmúlt 6 hónapban jelenleg megállapított tartásdíjak összegének legalább 50% -ában..

Ha az adós tartási kötelezettséget keresőnek való elismerésére vonatkozó határozat jogerőre emelkedik, a hatóság:

 • vádemelés iránti kérelmet nyújt be az ún a tartásdíj megsértése,
 • kérelmet nyújt be a staroste-hoz az adós vezetői engedélyének megőrzésére.

Javasoljuk: Öröklés házastárstól - mennyit kap férj vagy feleség, és hány gyermek?