Hogyan lehet kiszámítani a PPK-t a minimálbérből?

A PPK nem más, mint az alkalmazotti tőke program, amely a jövőben magasabb nyugdíj megszerzésének egyik módja. A program 2019 októberében indult, és fokozatosan kiterjed hazánk összes alkalmazottjára.

A jogalkotó meghatározott ütemtervet vezetett be, amely szerint csatlakozniuk kell a PPK-hoz:

  • legalább 250 embert foglalkoztató cégek - 2019. július 1-jétől.,
  • legalább 50 embert foglalkoztató cégek - 2021. január 1-jétől.,
  • legalább 20 embert foglalkoztató cégek - 2021. július 1-jétől.,
  • egyéb vállalatok és az állami szektor - 2021. január 1-jétől.

A válságellenes pajzs szabályozása meghosszabbította a legalább 50 embert foglalkoztató munkáltatók határidejét. Kellene:
-2021. október 27-én kössön PPK kezelési megállapodást és 
-2021. november 10-én kössön szerződést a PPK üzemeltetéséről.

Ki csatlakozhat a PPK-hoz?

Jelenleg az alkalmazotti tőke programban való részvétel maga a törvény alapján történik, bár az alkalmazottak benyújthatják a PPK-ból való kilépésről szóló nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat 4 évig érvényes - ha ez idő után a munkavállaló továbbra is a PPK-n kívül akar maradni, meg kell újítania a nyilatkozatát (különben automatikusan beiratkozik ebbe a programba).

A PPK azokat az embereket fedi le, akik a következők alapján dolgoznak:

  • munkaszerződés,
  • ügynöki szerződés,
  • prémium megbízási szerződés,
  • valamint outmunkások, felügyelőbizottsági tagok, mezőgazdasági termelőszövetkezetek vagy mezőgazdasági körök szövetkezeteinek tagjai.

A PPK-hoz való csatlakozás jogát azok kapják, akik egy adott munkahelyen legalább 3 hónapig foglalkoztattak és 70 évnél fiatalabbak..

A PPK alapelvei, vagyis a program működése?

A PPK fő célja, hogy a jövőben a lehető legnagyobb nyugdíjat biztosítsa a munkavállalóknak. A program rendszeresen befizetett járulékokon alapul, amelyek a jövőben növelik az öregségi nyugdíj összegét.

A PPK segítségével történő megtakarítás együttműködést jelent a munkáltató és a munkavállaló között - mindkettőjük köteles egy bizonyos összegű járulékot fizetni.

A munkáltató alapjáruléka a személy illetményének 1,5% -a, a munkavállaló alapjáruléka pedig a kapott fizetés 2% -a. Ne feledje, hogy a munkáltató számára 2,5% -os, a munkavállaló esetében pedig 2% -os pótlólagos összeget lehet bevallani.

2021 minimálbér.

Az új esztendővel a minimálbér emelkedik, ami nemcsak emelést jelent minden alkalmazott számára, hanem a PPK alapján befizetett járulékok módosítását is.

2021-ban a minimálbér bruttó 2600 HUF - az előző évhez képest bruttó 350 HUF-rel nőtt. A teljes munkaidős munkaszerződés alapján alkalmazott személy tehát az új évben 1920,62 HUF-t kap.

A miniszterelnök közleménye szerint 2021 végén megváltozik a minimálbér, és ez bruttó 3000 HUF-t tesz ki, és csak 2023-ban a növekedés eléri a bruttó 4000 HUF-t.

PPK a minimálbérről

A PPK alapján befizetett járulékok és a minimálbér összege közötti kapcsolat nyilvánvaló. Minél magasabb fizetést kap egy adott személy, annál magasabb lesz a PPK járulék - természetesen feltéve, hogy a munkavállaló nem mondott le a programban való részvételről.

2021-ban.  PPK a minimálbérről havonta 13 HUF lesz. A munkáltatótól és az államtól azonban bónuszt kapnak havi 59 HUF kiegészítő járulék formájában. Ezért egy személy számára a PPK-hoz 2021-ban havi 72 HUF.

A Pénzügyminisztérium által szolgáltatott információk szerint a minimálbér legfeljebb 120% -át, azaz havi bruttó 3120 HUF-t kereső személyeknek figyelembe kell venniük a PPK-hoz való hozzájárulás 0,5% -os mértékű befizetésének szükségességét. A gyakorlatban a munkavállalónak havonta 15,6 HUF-t, a munkáltatónak 46,8 HUF-t és az államnak 20 HUF-t kell fizetnie. Ezért a teljes PPK-hozzájárulás ebben az esetben 82,4 HUF lesz havonta.

1. példa.

A minimálbér havi bruttó 4000 HUF-re történő emelése automatikusan növeli a PPK-hozzájárulások összegét. Ebben az esetben a munkavállalónak havonta 20 HUF-t, a munkáltatónak 60 HUF-t és az államnak 20 HUF-t kell félretennie. Bruttó 4000 HUF kereset mellett a PPK-hoz való teljes hozzájárulás havi 100 HUF lesz.

Kinek lesz haszna a PPK-járulékok növekedéséből?

Már látjuk, hogy néz ki a "minimálbér és a PPK" összefüggés. De ki lesz a program legnagyobb haszonélvezője? A Pénzügyminisztérium szerint - a legkevesebbet kereső emberek.

A gyakorlatban a minimálbért kereső személy PPK-hozzájárulásának összegét nem szabad az otthoni költségvetésbe terhelni - havonta körülbelül egy tucat zloty közötti összeg nem túlzott. Cserébe a munkavállaló támogatást kap a nyugdíjahoz a munkáltatótól és az állami költségvetéstől. Végső soron a jövőbeni juttatása sokkal magasabb lesz, mint ha a kérdéses járulékokat magának kell befizetnie.

Van-e hátránya a PPK-nak??

A kritikusok szerint az Employee Capital Scheme-nek vannak hátrányai, az egyik az alacsony nyugdíj. Egy másik többletköltségeket jelent a vállalatok alkalmazásában - minél nagyobb a vállalkozás, annál nagyobb költségeket terhel a munkáltató.

A közgazdászok még egy hátrányra mutatnak - a PPK-ban való részvétel csökkenti az egyéb nyugdíjprogramok iránti érdeklődést, és így elvonja a munkavállalókat a jövőbeni juttatásaik jobb megtakarítási lehetőségeitől..

További hátrány lehet az az idő, amikor a munkavállaló ténylegesen felhasználhatja a megtakarított pénzt. A jogosult kérheti pénzének visszatérítését:

  • 60 éves kor után - teljes egészében, legalább 120 részletben; 75% -ban, legalább 120 részletben; 25% -os összegben egyszer vagy részletekben,
  • kortól függetlenül - teljes egészében, ha lakóingatlan vásárlásához szükséges saját hozzájárulás fedezésére van szükség; 25% a résztvevő, házastárs vagy gyermek súlyos betegsége esetén.

2. példa.

A munkavállaló bruttó 3000 HUF havi keresetet keres, és 35 éves kora után elkezdi félretenni a PPK-járulékokat. Nyugdíjazása után havonta körülbelül 533 HUF-t kap, feltételezve, hogy ezt az összeget 10 évig folyósítják neki.

3. példa.

Az alkalmazott bruttó 4000 HUF havi keresetet keres, és 30 éves kora után elkezdi félretenni a PPK-járulékokat. Nyugdíjazásakor hozzávetőlegesen 1007 HUF-t kap kézben, feltételezve, hogy ezt az összeget 10 évig fizetik neki..

4. példa.

Az alkalmazott bruttó 4000 HUF havi fizetést keres, és 45 éves kora után elkezdi félretenni a PPK-járulékokat. Nyugdíjazásakor hozzávetőlegesen 371 HUF-t kap kézben, feltételezve, hogy ezt az összeget 10 évig folyósítják neki.

PPK - mikor a legjobb elkezdeni a spórolást?

Azt már tudjuk, hogy az Employee Capital programban való részvétel önkéntes, bár ehhez megfelelő nyilatkozat benyújtása szükséges. Elméletileg a munkavállalónak nem kell takarékoskodnia az első munkanaptól.

Másrészt minél hamarabb kezdjük el megtakarítani a PPK-járulékokat, annál magasabb lesz a nyugdíjtőkénk. Figyelembe véve a minimálbér éves növekedését, még nagyobb az esély arra, hogy további nyugdíjat kapjon a PPK.

Hangsúlyozzuk, hogy az alkalmazotti tőke program jó és előnyösebb alternatívája a bankok által kínált nyugdíjprogramoknak. Jelenleg nincs betét olyan gyors tőkeszaporításra, mint a PPK. A prémium nem magas, sőt PPK a minimálbérről nem lesz nagy teher. Javasoljuk: A munkavállaló jogait, akik megváltoztatják a munkaviszonyt, jogszabályok szabályozzák-e??