Mi az alapja a munkáltatás utáni juttatásnak?

Az ellátás típusa

Alapszázalék

Táppénz

100% - munkaképtelenség terhesség alatt következett be, munkaképtelenség baleset következtében a munkába vagy a munkába;

80% - "rendes " munkavállalói betegség.

Betegségi ellátás

100% - munkaképtelenség terhesség alatt következett be, munkabaleset, munkába vagy hazafelé vezető baleset okozta munkaképtelenség;

80% - "rendes " munkavállalói betegség;

70% - kórházi tartózkodás.

Rehabilitációs juttatás

100% - munkaképtelenség terhesség alatt, munkahelyi baleset vagy foglalkozási betegség miatt következett be;

90% - az ellátás megszerzésének első 90 napján (ha a keresőképtelenséget a fentiektől eltérő ok okozza);

75% - az ellátás igénybevételének hátralévő időszakában (a 91. naptól).

Gondozási támogatás

80% - függetlenül attól, hogy gyermek vagy más családtag gondozására vonatkozik-e.

Anyasági támogatás

100% - az apasági szabadság idejére; szülési szabadságra és 6 hét szülői szabadságra (ha a szülés után 21 napig nem nyújtottak be szülői szabadság iránti kérelmet);

80% - a szülési és szülői szabadság teljes időtartamára (ha a szülői szabadság iránti kérelmet a szülés után 21 napig nyújtották be);

60% - a szülői szabadság hátralévő részére - 26 hét (ha a szülés után 21 napig nem nyújtanak be szülői szabadság iránti kérelmet).

Lásd még

  • Betegség a munkából való szabadság alatt
  • L4 terhes - milyen jogai vannak a munkavállalónak?
  • Betegség a munka első hónapjában

Hogyan állapítható meg a táppénz alapja?

A szabályozás szerint a pótlék kalkulációs alapja a munkaképtelenség hónapját megelőző 12 hónap időtartamára fizetendő átlagos havi javadalmazás, levonva a munkavállaló költségét képező szociális hozzájárulások, azaz 13,71%. Abban a helyzetben, amikor egy adott vállalatnál a foglalkoztatási idő rövidebb, mint 12 hónap, akkor az ellátás alapjának meghatározásához minden teljes ledolgozott hónap havi átlagbérét kell alkalmazni. Természetesen sok kivétel van ez alól a szabály alól.

1. példa. 

Anna Anna havi bruttó 3000 HUF alapilletményt kap, és a munkáltató négy hónapja 500 HUF bónuszt is fizetett neki. 2021. május 25. és május 31. között betegség miatt betegszabadságon van. Anna Anna 2019. szeptember 9. óta dolgozik a cégnél.

Az átlagos havi fizetés kiszámításához a következő hónapokat kell figyelembe venni a számításokban: október - december 3000 HUF arányban (szeptember elmarad, mivel a munka ebben a hónapban kezdődött el) és január - április 3500 HUF arányban..

3000 × 3 hónap HUF + 3500 × 4 hónap HUF = 23 000 HUF

23 000 HUF / 7 hónap = 3 285,71 HUF

3 285,71 HUF - (13,71% × 3 285,71) = 2835,24 HUF

A 7 napos táppénz táppénzét a következőképpen számítják ki:

2835,24 HUF / 30 nap x 80% = 75,61 HUF

75,61 × 7 HUF = 529,27 HUF

Anna asszony bruttó 529,27 HUF-t kap 7 nap betegszabadságért.

A teljes ledolgozott hónapnak azt a hónapot kell tekinteni, amelyben:

  • nem voltak hiányzások, vagy voltak ilyen hiányzások, amelyeket a munkanapokkal egyenértékűen kezelnek, azaz: az éves és alkalmi szabadságok kivételével, az igazolt fizetett távollétek, a munkakereséshez szükséges szabadnapok vagy a gyermekgondozás miatti szabadnapok (a Munka Törvénykönyvének 188. cikke) );
  • a fentieken kívül más hiányzások is voltak, de az alkalmazott egy adott naptári időszakban a munkaidő több mint felét ledolgozta.

Más esetekben, ha a munkavállaló az adott hónapban a munkaidő kevesebb mint felét dolgozza fel, a fentiektől eltérő okokból, akkor ezt a hónapot ki kell zárni az ellátási alap kiszámításából. Érdekes módon a nominális munkaidő több mint 50% -ának ledolgozása egy adott hónapban azt eredményezi, hogy a javadalmazás megegyezik azzal az összeggel, amelyet a munkavállaló akkor kapna, ha valóban az egész hónapot dolgozná. A javadalmazás nem csak az igazolatlan hiányzásokra vonatkozik - a ténylegesen kifizetett díjakat mindig itt vesszük..

2. példa.

Marian úr 2021 januárjában 17 napig volt beteg, a szabadságot 13 napra meghosszabbították februárban. Egy másik betegség 2021 júliusában következett be. A juttatás alapjának megállapításakor a január elmarad a munkaidő kevesebb mint 50% -a miatt végzett munka miatt, és a februárt elfogadják az alap meghatározásához - a februári fizetést úgy vesszük, mintha a munkavállaló az egész hónapot dolgozta volna..

Emlékeztetni kell arra is, hogy olyan helyzetben, amikor a fent említett hiányzások között nincs teljes 3 naptári hónap szünet, a pótlék alapját nem határozzák meg újra. A munkavállaló megkapja az előző távollét alapján kiszámított ellátást.

3. példa. 

Márciusban A. Aleksandra fia óvodájának bezárása miatt igénybe vette az ápolási támogatást. Áprilisban egy hónapot dolgozott. Májusban ismét gondozási támogatást kellett kérnie. Ebben az esetben a pótlék számítási alapja a márciusi távollétekre megállapított alap lesz.

Az egyik kivétel az újradefiniálás is munkahely-váltás utáni juttatási alap.

A munkáltatás utáni juttatás alapja

A juttatási alap kiszámításának helyzete egészen más, ha a munkavállaló munkaidejét megváltoztatják. Ebben az esetben az ellátás alapját mindig helyreállítják, ami azt jelenti, hogy a korábbi időszakokért járó béreket egyáltalán nem veszik figyelembe. Nem számít, hogy a munkaidő megnő-e vagy csökken. A munkáltatás utáni juttatás alapja az új javadalmazási kulcs szerint kerül meghatározásra.

4. példa.

Mr. Patryk egy olyan társaságban dolgozik, amelynek nemrégiben komoly pénzügyi problémái voltak. Következésképpen 2021 májusában teljes munkaidőről ⅘-re csökkentették. Emellett a javadalmazás 3000 HUF-ről 2400 HUF-re csökkent. Az alkalmazott júniusban megbetegedett. A juttatás alapja a munkahelyváltás után: 2400 HUF - (13,71% × 2400) = 2 070,96 HUF.

A javadalmazás összegének és a betegség alapjának változása

A javadalmazás összegének csökkentése vagy növelése a szerződés egyéb változtatásai nélkül nem igényli az ellátási alap átalakítását. A munkavállaló díjazásának puszta változása nem igényli az alap helyreállítását. Ha a munkaidő is megváltozik, akkor az az előzőekben kifejtettek szerint történne az ellátás alapja a munkahelyváltás után újraszámolják. Ha egy alkalmazott abban a hónapban betegszik meg, amelyben a fizetését emelik, az ellátás alapja nem lesz magasabb. A javadalmazás havi változása esetén az alapnak figyelembe kell vennie a munkavállaló által az adott hónapban kapott fizetést.

5. példa

Roman úr szerződést írt alá próbaidőre, 2021. február 1. és április 30. között. A javadalmazást 4 200 HUF mértékben határozták meg. Amikor a szerződést május 1-jétől meghosszabbították, a fizetést 5000 HUF-re változtatták. Egy munkavállaló május 27-től június 15-ig a munkába menet baleset kapcsán kapott táppénzt. 

Ennek alapja a február, március és április díjazása lesz. Az átlagos fizetés 3 hónaptól 4200 HUF. Miután csökkentettük a szociális hozzájárulások 13,71% -ával, 3624,18 HUF alapot kapunk.

6. példa. 

Antonina asszony félévente emelést kap. 3 éve dolgozik egy adott cégnél. 2021 júliusában 52 hetes szülési és szülői szabadságra folyamodott. Fizetése a következő volt:

  • 2019 július - 2019 december: 4500 HUF;
  • 2021 január - június: 5 200 HUF.

Az átlagos havi fizetés: 

4500 × 6 hónap HUF + 5200 × 6 HUF = 27 000 HUF + 31 200 HUF = 58 200 HUF

58 200 HUF / 12 hónap = 4850 HUF

4850 HUF - (13,71% × 4850) = 4 185,07 HUF

A munkáltatás utáni juttatás alapja - összefoglaló

A munkavállalói juttatási alap összegének meghatározása meglehetősen bonyolult. Számos változót kell figyelembe venni. Ezt azonban érdemes tudni az ellátás alapja a munkahelyváltás után az új javadalmazási kulcs szerint kerül kiszámításra. Javasoljuk: Lehetséges-e dolgozni kismamán?