Mennyi a fiatalkorú alkalmazott szabadsága?

Műszaki középiskolába járok, második osztályba, és 17 éves vagyok. Szeptember 1-én felvettek szakképzésre. Hamarosan eljönnek az ünnepek, ezért kíváncsi vagyok, hogy néz ki egy fiatalkorú munkavállaló szabadsága?

Leon, Wałcz

Az 1974. június 26-i törvény 190. cikke - a Munka Törvénykönyve meghatározza a fiatalkorú munkavállaló fogalmát. Van olyan személy, aki 15 éves és 18 évesnél fiatalabb. A fiatalkorú munkavállalót bizonyos szempontból egyenlő bánásmódban kell részesíteni más alkalmazottakkal. A törvény azonban életkorának és további kiváltságainak védelméről rendelkezik.

Fiatal munkavállaló szabadság

Fiatalkorú munkavállaló az Art. A Munka Törvénykönyve 205. cikke az első munkakör megkezdésétől számított 6 hónap elteltével jogosult az első szabadságra (annak első részére) 12 munkanap időtartamára. Tehát, ha a munkavállaló a tanév elején kezdte meg első munkahelyét, akkor a következő naptári év február utolsó napján jogosult az első szabadságra. A foglalkoztatási év végén egy fiatalot 26 munkanapos szabadság illeti meg. A megszerzett 26 nap független a 6 hónap munka után esedékes szabadságtól, így a tanulószerződéses év első évének befejezése után a fiatalkorú összesen 38 nap (12 nap + 26 nap) utólag szerzett éves szabadságra jogosult.. A munkaszerződés felmondása esetén a szabadság hossza attól függ, hogy a fiatal ledolgozta-e a szükséges 6 vagy 12 hónapot.

1. példa.

4 hónapos munkavégzés után a fiatalkorú alkalmazott lemondott a tanulószerződéses gyakorlatról, vagyis a munkaszerződés az első tanulóév 4 hónapja után szűnt meg. Ilyen helyzetben nem szerezte meg az üdülési szabadság jogát, mert 6 hónapig nem dolgozott.

2. példa.

A fiatalkorú januárban kezdi meg munkáját. 6 hónap elteltével 12 szabadságnap jár. További 6 hónap elteltével újabb szabadságra jogosult. A szabadság időtartama ekkor 26 munkanap, egészen addig az évig, amikor a munkavállaló eléri a 18. életévét. Fontos, hogy abban a naptári évben, amelyben a fiatal betölti a nagykorúságot, 20 nap szabadságra jogosult, ha 18 éves kora előtt megszerezte a szabadság szabadságát..

A Miniszterek Tanácsának a serdülők szakképzéséről és javadalmazásáról szóló, 1996. május 28-i rendelet 13. §-a szerint, ha a munkavállaló a tanulószerződéses gyakorlat befejezése előtt betölti a nagykorúságot, akkor a kamaszok számára meghatározott feltételek mellett fejezi be az oktatást. Ez a szabadsághoz való jog megszerzésére vonatkozik, vagyis amikor egy fiatalkorú munkavállaló 6 hónapos munkaviszony lejárta előtt betölti a 18. életévét, akkor 12 nap szabadságra jogosult..

3. példa.

2019. szeptember 1-jétől a 2019 decemberében 18 éves alkalmazottat munkaszerződés alapján alkalmazták tanoncképzés céljából. Bár már felnőtt, fiatalként szerződést kötött, és 6 hónap munka után 12 nap szabadságra, egy év munkavégzés után pedig 20 nap szabadságra jogosult..

Az éves szabadság megadásának szabályai

A téli vagy nyári szünetben az iskolába járó fiatalkorú munkavállalóknak ebben az időszakban szabadságot kell biztosítani. Az első szabadság esetében a fiatal 6 hónap és egy év munka után válik jogosulttá arra. Ebből következik, hogy a fiatalkorú az iskolai szünetek befejezése után 12 nap szabadságra jogosult. Ezért a Munka Törvénykönyve rendelkezései lehetővé teszik az előzetes szabadság lehetőségét, amelynek igénybevételének az üdülési időszakra kell esnie. Ez csak a munkavállaló kérésére történik.

4. példa.

Egy fiatalkorú alkalmazottat 2018. szeptember 1-jétől alkalmaztak. 6 hónap munka, azaz 2019. február 28-a után 12 nap szabadság, 2019. augusztus 31-én pedig 26 nap szabadság jár. 2019 januárjában, a téli szünetben a munkáltató 10 nap szabadságot adott előre a fiatalnak.

A munkáltató azonban nem köteles előlegfizetési kérelmet elbírálni fiatalkorú munkavállaló szabadsága. Joga van arra, hogy ne adjon szabadságot, és ne változtassa meg annak időtartamát, pl. A munkavállaló 10 napig nyújt be kérelmet, a munkáltató pedig csak 6 nap megadásában állapodhat meg.

5. példa.

2019. december 1-jén egy serdülő munkavállalót alkalmaztak, 6 hónap munka után 12 nap szabadságra jogosult. Az ünnepek alatt a neki járó szabadságot veszi igénybe, vagyis júliusban az esedékes 12 napot használja fel. A munkavállaló 20 napos előzetes szabadságot is kért. A munkáltató úgy döntött, hogy csak 16 napos előrehozott szabadság megadásában állapodik meg. A nyári szünetben az alkalmazott összesen 28 nap szabadságot fog igénybe venni (12 nap szabadságot és 16 előre fizetett szabadságot). A vakáció hátralévő részére fizetés nélküli szabadságot kért. Az üdülési szabadságot az iskolai szünetek idején kell felhasználni, és teljes mértékben fel kell használni. Összefoglalva: 6 hónap munka után a fiatal 12 napos szabadságra jogosult. Ugyanakkor további 6 hónap elteltével, vagyis egy év munka után a fiatal további 26 napos szabadságra jogosult. Javasoljuk: Illegális munkavégzés. Milyen következményekkel jár a szerződés nélküli munkavállaló számára?