Amikor a végrehajtó lefoglalja a béreket?

Kellemetlen meglepetés a bérek bírósági lefoglalása - akár várható, akár nem. Az adósnak két lehetősége van: visszafizetheti az adósságot, vagy megtámadhatja a végrehajtás alapjává vált ítélet érvényességét. Tudja meg, mit tegyen, mikor végrehajtó fizetést fog venni!

A végrehajtó további költségeket jelent

A végrehajtási eljárást bírósági eljárásnak kell megelőznie, amely befejeződik egy olyan ítélet kiadásával, amelyben meghatározott összegű pénzt ítélnek meg az alperestől az igénylőnek (a keresetet benyújtó személynek). Az esedékes összeg a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követően esedékessé válik - az adósnak az ítéletből eredő összeget (a kamatokkal együtt, ha a bíróság úgy határoz) fizetnie kell a jogosultnak. Megpróbálhat megállapodást kötni a hitelezővel, és további adósság-visszafizetési szabályokat hozhat létre (például részletfizetés), még akkor is, ha az ítéletben ilyen lehetőséget nem állapítottak meg.. 

Ha az adós elmulasztja önként megfizetni az adósságot, a hitelezőnek joga van kérelmet benyújtani a végrehajtás megindítására és végrehajtására a bírósági végrehajtó részéről. 

Az eljárás végrehajtása a végrehajtó részéről nem ingyenes - ez további költségekkel jár. Ez azt jelenti, hogy a bírósági ítéletből eredő összeg mellett az adósnak, akivel szemben a bírósági végrehajtó folytatja az eljárást, magának a végrehajtás költségeit is viselnie kell.. A végrehajtó költségeit az adós, vagyis az a személy viseli, akivel szemben a végrehajtási eljárást lefolytatják. Minden végrehajtott összegért a végrehajtó az értékének 10% -át számolja fel.

A végrehajtó további összeget von le minden összegből, amelyet az adóssal sikerül behajtania költségeinek fedezésére. A vonatkozó előírásoknak megfelelően ez az összeg a végrehajtott összeg 10% -a, a minimális díj 300,00 HUF. Bizonyos helyzetekben a minimális díj 200,00 HUF lesz - ha a végrehajtó csak a bankszámla lefoglalásával, a munka díjazásával, a társadalombiztosítási juttatásokkal vagy az adós tartozásának lefoglalásával hajt végre végrehajtást. Lásd még

  • Mennyit kereshet a végrehajtó és milyen a munkája?
  • Panasz a végrehajtó gyakorlata ellen
  • Végrehajtó lefoglalása és anyasági ellátás

1. példa.

Ádám ellen végrehajtási eljárás van folyamatban, amelyben a végrehajtó érvényesíti a ki nem fizetett kölcsönből esedékes összeget. A végrehajtó lefoglalásának összege 4000,00 HUF. Ehhez az összeghez a végrehajtó hozzáadja a végrehajtó költségeinek 400,00 HUF-jét (azaz a végrehajtott összeg 10% -át).

Az az adós, aki levelet kap a végrehajtási eljárás megindításáról (és például a javadalmazás levonásáról), csökkentheti a végrehajtó költségeinek összegét, ha önként visszafizeti a tartozást. Ha:

  • kifizeti az esedékes összeget a végrehajtó bankszámláján vagy közvetlenül az irodájában;

  • az adósságot teljes egészében vagy részben visszafizeti;

  • a visszafizetés az értesítés kézbesítésétől számított 1 hónapon belül történik,

a végrehajtói költségek 10% -ról 3% -ra csökkennek. Az adós csökkentheti a végrehajtói eljárással kapcsolatos költségek összegét, ha önként visszafizeti tartozását. A végrehajtó díja akkor is alacsonyabb lesz, amikor az adós az adósságot közvetlenül a hitelezőnek fizeti vissza. Ebben az esetben a díj a visszafizetett összeg 5% -ára csökken (minimum 200,00 HUF), ha az adós az eljárás megindításáról értesítő levél kézbesítésétől számított 1 hónapon belül visszafizetett. Ha az adós egy hónap után kifizeti tartozását, a díj nem csökken.

Az adós ellenezheti a végrehajtást

Ha az adós nem ért egyet a függőben lévő végrehajtással, és nem akarja önként visszafizetni a tartozást, megtámadhatja az ítéletet, amely a bírósági végrehajtó eljárásának megindításának alapjává vált.. A végrehajtási eljárást az ún végrehajtható jogcím, azaz bírósági határozat (pl. ítélet), amelyhez a bíróság végrehajtási záradékot adott ki, amelyben megállapította, hogy a határozat alkalmas végrehajtásra. A folyamatban lévő végrehajtási eljárások legitimitásának megkérdőjelezése érdekében meg kell támadni az ítélet végrehajthatóságát. Ez megtehető az ún végrehajtásellenes intézkedés (más néven felszólalási követelés), amelyben az adós a végrehajtási határozat (részben vagy egészben) visszavonását kéri. 

Rendelkezésében leírt esetekben ésszerűen indítható végrehajtásellenes eljárás. 840 1. §-a.

A polgári perrendtartás 840. cikkének (1) bekezdése
"Az adós keresettel követelheti a végrehajtási okirat teljes vagy részleges visszavonását vagy korlátozást, ha:
1) ellentmond azoknak az eseményeknek, amelyeken a végrehajtási klauzula kiadása alapult, különösen akkor, ha kétségbe vonja a végrehajtási jogcím által megállapított, nem bírósági határozatnak minősülő kötelezettség fennállását, vagy amikor az átmenetet megerősítő hivatalos dokumentum megléte ellenére kétségbe vonja a kötelezettség átruházását;
2) a végrehajtási okirat végrehajtása után olyan esemény történt, amelynek következtében a kötelezettség lejárt vagy nem hajtható végre; ha a jogcím bírósági ítélet, az adós a kereset lezárását követően bekövetkezett eseményekre, valamint a teljesítési jogalapra is alapozhatja a keresetet, ha e jogalap benyújtása az ügyben törvény által megengedhetetlen volt;
3) a házastárs, akivel szemben a bíróság végrehajtási záradékot adott ki az Art. 787., bizonyítja, hogy a kényszerített juttatás nem a hitelezőt illeti meg, és a házastársnak nemcsak a saját törvényei szerint joga van vádakra, hanem olyan vádakra is, amelyeket házastársa korábban nem emelhetett ”. A végrehajtásellenes kereset benyújtásának leggyakoribb oka olyan események bekövetkezése, amelyek lehetetlenné teszik a meghozott ítélet végrehajtását - általában ez a teljes adósság korai visszafizetése lesz..

2. példa.

2019. december 1-jén ítéletet hoztak, amelyben 2000 000 HUF összeget rendeltek el Jan Kowalskitól Adam Nowakig. Az ítélet 2019. december 15-én jogerőre emelkedett, és ugyanazon a napon Jan Kowalski bírósági átutalás útján fizette ki a felperest a teljes esedékes összegért. Adam Nowak - annak ellenére, hogy megkapta a visszafizetést - végrehajtási záradékot kért, és miután megkapta, kérelmet nyújtott be a bírósági végrehajtóhoz. A végrehajtó végrehajtást kezdeményezett és lefoglalta Jan Kowalski munkájának díjazását. Ilyen helyzetben Jan Kowalskinak joga van végrehajtásellenes eljárást indítani a végrehajtható határozat visszavonása érdekében. Jogosult lesz az eljárással kapcsolatos költségek megtérítésére (pl. Bírósági díjak, szakmai ügyvéd díjai stb.).

A felszólalási kérelmet annak a bíróságnak kell benyújtani, amelynek körzetében a végrehajtást folytatják. Magatartásának helyét általában a végrehajtó joghatóságának megállapításával határozzák meg. 

Az adósnak bármikor joga van keresetet benyújtani - a polgári perrendtartás rendelkezései nem írnak elő konkrét határidőt az ügy megindításához. Erre a végrehajtási eljárás befejezése előtt kell sor kerülni. A keresetlevélben az igénylőnek fel kell tüntetnie a végrehajtási záradékot kiadó határozat elleni összes vádat. Ha ezt elmulasztja, a bírósági eljárás során elveszíti a vádakra való hivatkozás jogát.

A felszólalási igény bírósági díjat számít fel - összege a vita tárgyának értékétől (az eljárással érintett összegtől) függ. Abban az esetben, ha az érték meghaladja a 20 000,00 HUF-t, az általános szabály az, hogy a díj a WPS 5% -a lesz. 20 000,00 HUF-nál alacsonyabb WPS esetén a bírósági illeték 30,00 HUF és 1 000,00 HUF között lesz, a WPS pontos összegétől függően. Javasoljuk: A munkavállaló jogait, akik megváltoztatják a munkaviszonyt, jogszabályok szabályozzák-e??