Szociális Alap - mi ez, és ki használhatja?

A Társadalmi Juttatási Alap olyan pénzügyi források, amelyeket a munkáltató külön bankszámlán gyűjtött annak érdekében, hogy azokat a jogosult munkavállalók szociális támogatására fordítsa.. Szociális Alap kötelező minden költségvetési és helyi önkormányzati egység munkáltatójának (a foglalkoztatottak számától függetlenül) és más munkaadók számára, akik adott év január 1-jétől min. 50 teljes munkaidős egyenértékű alkalmazott. A pénzügyi források leírásokból származnak, amelyek összege szigorúan meghatározott.

Törvény a társasági szociális ellátások alapjáról

A Társadalmi Juttatások Alapjából származó pénzeszközök a munkáltató rendelkezésére állnak, aki eldönti, mire használja fel őket. Azonban a zfśs-re vonatkozó törvény meghatározza, hogy például mire lehet pénzt felhasználni. Mivel azonban a törvény nem sorolja fel az összes lehetőséget, a pénzeszközöket gyakran visszaélik. A munkáltató által 2007 - ben gyűjtött pénzeszközök Szociális Alap, szociális segítségnyújtásra, szociális juttatásokra kell fordítani minden alkalmazott vagy nehéz anyagi vagy élethelyzetben lévők számára.

A Szociális Alap felhasználható például:

 • üdülési pótlék, azaz a munkavállaló vagy gyermekei szabadságának támogatása,
 • támogatás súlyos véletlenszerű eseménytől szenvedő, krónikus betegségekben szenvedő, fogyatékkal élő gyermekeket gondozó, sokgyermekes családok vagy egyedül nevelő munkavállaló számára,
 • sport-, szabadidős, kulturális és oktatási szolgáltatások társfinanszírozása,
 • ételcsomagok szervezése gyermekek számára vagy ünnepek alkalmával,
 • a közelmúltban a szociális alap pénzéből a cég tulajdonában lévő bölcsődék és óvodák finanszírozására vagy létrehozására is sor kerülhet.

Lásd még

 • Munkavállalói ösztönző program - lehet ez fizetés?
 • Dokumentumok a csomaghoz - mit kell felkészíteni az ellátás megkapására?
A szociális alap eszközeit nem szabad felhasználni:

 • vállalati menza finanszírozása,
 • a kiszolgáló alkalmazottak javadalmazása szociális alap,
 • befektetett eszközök vásárlása,
 • magán orvosi ellátás vagy megelőző oltások biztosítása,
 • az ingázás finanszírozása,
 • integrációs események, ünnepek és egyéb körülmények,
 • díjak vagy alkalmi virágok,
 • munkavállalói oktatás (formától függetlenül),
 • bónuszok és díjak.

Szociális Alap - ki profitálhat belőle?

Bizonyos mértékig a vállalati szociális juttatási alapról szóló törvény határozza meg, hogy kinek van joga igénybe venni a vállalati szociális segélyt. A munkáltató köteles elosztani a pénzeszközöket a munkavállalók között, a támogatás összegét és típusát a munkavállaló anyagi, családi, élet- és egészségügyi helyzetétől függően. Ennek megfelelően elfogadhatatlan, hogy minden alkalmazottnak egyenlő összegeket fizessenek. Tilos a folyósított pénzeszközöket a szerződés típusától, a teljes munkaidős foglalkoztatástól, a szolgálati időtől és a munka minőségének értékelésétől függeni. A szociális alap forrásainak felszámolására vonatkozó részletes szabályokat a Társaság szociális ellátások alapjának belső szabályzatában kell meghatározni..

Azok a személyek, akik a Társadalmi Juttatások Alapjának felhasználási jogát igényelhetik:

 • mindenkori alkalmazottak és családtagjaik,
 • a szülői szabadságon lévő alkalmazottak,
 • öregségi és rokkantsági nyugdíjasok - volt munkavállalók és családtagjaik is,
 • elhunyt alkalmazottak családtagjai és volt alkalmazottak, ha tőlük függtek,
 • olyan személyek, akiknek a létesítmény jogot biztosított arra, hogy részesüljenek az alap juttatásaiból, például olyan munkavállalók, akik jelenleg fizetés nélküli szabadságon vannak,
 • fiatalkorú alkalmazottak, akikkel a cég tanulószerződés céljából munkaszerződést kötött,
 • munkavállalók, akikkel a munkáltató házi feladatokra szerződést kötött, az ún házi dolgozók.

A Társadalmi Juttatások Alap felhasználása?

A vállalati szociális ellátások alapjának igénybevételéhez kérelmet kell benyújtani a munkahely megfelelő egységéhez. A megteendő konkrét lépéseket, a benyújtandó dokumentumokat és kérelmeket a társasági alap belső szabályzatában kell meghatározni. Le kell írnia a finanszírozási folyamatot, a feldolgozás idejét, a követelményeket és minden egyéb releváns információt. Javasoljuk: Az egészségügyi ellátáshoz való jog a Nemzeti Egészségpénztártól - attól az időponttól kezdve, amikor új munkahelyre esedékes?