Fenntartási alap - ki, mikor és mennyit fog kihozni belőle?

Ha a szülő nem fizet gyerektartást, segíthet tartásdíj. Több feltételnek azonban teljesülnie kell, többek között az egy családtagra jutó jövedelem tekintetében. Az alapból történő maximális kivonás havonta 500 HUF.

A fenntartói alap felhasználásának feltételei

Azért, hogy tartásdíj az a tény, hogy valaki nem kapja meg a miatti tartást, nem elegendő (pl. a gyermek nem kap tartást az apától). Több feltételnek együttesen kell teljesülnie. Mit?

 • az egy főre eső jövedelem a családban nem haladja meg a 900 HUF-t,
 • tartásdíjat a bíróság adott ki vagy hagyott jóvá, és végrehajtásuk sikertelennek bizonyult,
 • A gyerektartást szülő adta,
 • a tartásra jogosult 18 évesnél fiatalabb, és ha továbbtanul - 25 év alatti.

A családi jövedelem és a tartási alap

2021. október 1-jétől nőtt az egy főre eső jövedelem a családban, ami jogosult a tartásdíjból származó ellátásokra. Jelenleg a családonként 900 HUF-t tesz ki. Korábban 800 HUF volt. 900 HUF személyenként a családban - a családban egy főre jutó maximális jövedelem, lehetővé téve a tartásdíjból történő fizetést.

A 2021–2021-es juttatási időszak jövedelmének meghatározásakor általában a 2019-ben megszerzett jövedelmet veszik figyelembe. 

A családi jövedelem meghatározásakor a következő családtagokat veszik figyelembe: Lásd még

 • Hozzájárulás a Munka Alapba és a munkanélküli ellátásokhoz való jog
 • Szociális Alap - mi ez, és ki tudja használni?

 • tartásra jogosult személy,
 • a jogosult szülője, 
 • a jogosult szülőjének házastársa, 
 • olyan személy, akivel a jogosult szülője közös gyermeket nevel,
 • 25 év alatti eltartott gyermekek és 25 évesnél idősebb gyermekek, akik ellátást kapnak a tartási pénztárból vagy súlyos fogyatékosságról szóló igazolással rendelkeznek.

A jövedelem kiszámítása céljából a család nem tartalmazza:

 • annak a személynek a szülője, aki e bíróság javára tartásra jogosult a bíróság által kiadott vagy jóváhagyott végrehajtási végzéssel;
 • törvényes gyám gondozása alatt álló gyermek,
 • házas gyermek.

Az alapból tartásra jogosult személy kora

Elvben tartásdíj a tartásra jogosult gyermekek, nem pedig a felnőttek védelme. 

A fenntartói pénztárból származó juttatások a jogosultnak járnak:

 • 18 éves koráig, vagy
 • ha iskolában vagy felsőoktatási intézményben tanul - 25 éves koráig;
 • jelentős fogyatékosságról szóló igazolás esetén - határozatlan időre.

Ha az arra jogosult személy a tanulmányok utolsó évében diplomázott egy egyetemen, a fenntartói alapból történő ellátásokra való jogosultság az adott tanulmányi év végéig érvényes, de legfeljebb a jogosult személy 25 éves koráig.

Milyen összegeket fizet a fenntartói pénztár?

tartásdíj nem fizet a gyermeknek járó összes gyerektartást, amelyet a szülő nem fizet. A fizetés maximális összege havi 500 HUF, de nem haladhatja meg az esedékes karbantartást. 500 HUF havonta - maximális kifizetés a fenntartói alapból.

1. példa.

A bíróság által az apától nyújtott gyermektartás havi 900 HUF-t tesz ki. Az apa nem fizet gyerektartást, végrehajtásuk sikertelennek bizonyult. Az egy főre eső jövedelem a családban nem haladja meg a 900 HUF-t. Ebben a helyzetben kérhet tartásdíjat a Fenntartási Alapból. A fenntartói alap havonta 500 HUF-t fizet, mert ez a havi maximális összeg.

A bíróság által jóváhagyott vagy jóváhagyott tartásdíj

A tartásdíj kérelmezéséhez a tartási pénztárból nem elég, ha a szülő nem fizet a gyermek tartásdíjáért. Igaz, a szülők gyermekekkel szembeni tartási kötelezettsége közvetlenül a törvény rendelkezéseiből ered. A pénz kifizetéséhez azonban tartásdíj, a szülői támogatás tartását vagy a bíróságnak kell megadnia vagy jóváhagynia.

A tartási alapból származó ellátásokra való jogosultság megállapítására irányuló kérelmet többek között csatolni kell:

 • a végrehajtási eljárást folytató hatóság igazolása vagy nyilatkozat a végrehajtás eredménytelenségéről,
 • a tartásdíjat elrendelő bíróság végrehajtható határozatának másolata, a tartásdíjra vonatkozó bírósági végzés másolata, a bírósági egyezség vagy a mediátor előtt kötött egyezség tartalmát tartalmazó jegyzőkönyv másolata, 
 • az illetékes bíróság vagy intézmény tájékoztatása az arra felhatalmazott személy által a végrehajtási okirat külföldi végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről vagy az ilyen cselekmények elmulasztásáról, különösképpen a meghozataluk jogalapjának hiánya vagy a tartási adós külföldi tartózkodási helyének hiánya miatt.

A tartás hatástalan végrehajtása

tartásdíj állítólag segít a gyermekeknek, ha lehetetlen a tartásdíjat behajtani az adóstól. Az alap felhasználásának feltétele a végrehajtás eredménytelensége.

A végrehajtás eredménytelensége - végrehajtást jelent, amelynek eredményeként az elmúlt két hónapban a lejárt és a jelenlegi tartási kötelezettségek miatt esedékes teljes összeget nem sikerült beszedni.

A hatástalan végrehajtás az a képtelenség, hogy a Lengyelországon kívül lakóhellyel rendelkező tartozóval szemben tartási folyósításokat kezdeményezzen vagy hajtson végre, különösen a következők miatt:

 • nincs jogalap arra, hogy az adós lakóhelyén végrehajtsák a végrehajtási intézkedéseket,
 • a jogosult képtelen megjelölni a tartásdíj külföldi lakóhelyét.

Jelentkezés és a szükséges dokumentumok

tartásdíj juttatásokhoz való jogot ad az ún az ellátási időszak: október 1-jétől a következő naptári év szeptember 30-ig.

Az új ellátási időszakra a fenntartói pénztárból származó ellátásokra való jogosultság megállapítására vonatkozó kérelmeket az adott év augusztus 1-jétől, elektronikus úton benyújtott kérelmek esetén - adott év július 1-jétől fogadják el..

A kérelmet a jogosult lakóhelye szerint illetékes községi vagy városi hivatalhoz nyújtják be. Kiskorú gyermekek esetében a kérelmet törvényes képviselő (szülő) nyújtja be.

A pályázat benyújtása:

 • - hagyományos, papíralapú formában, az űrlap kitöltésével és a városi vagy községi hivatalhoz történő benyújtásával, vagy
 • elektronikus formában, az empátia portálon.

A kérelemhez csatolni kell számos olyan dokumentumot, amely igazolja az alap felhasználásának feltételeinek teljesülését. Itt ellenőrizheti a listájukat.

Pénz behajtása az alaptól az adós részéről

A tartási adósok a belőle kifizetett pénzt a kamatokkal együtt kötelesek visszafizetni a fenntartói pénztárnak. A végrehajtó beszedi az adóstól a pénzt. Ha a végrehajtónak sikerül behajtania bármilyen összeget az adótól, akkor először a fenntartói pénztárhoz folyamodnak, hogy kifizessék a tartozásokat az alapnál.

Javasoljuk: vetélés után járó betegség