A PPK-ban felhalmozott öröklődő pénzeszközök

Az alkalmazotti tőkeprogramok az öregségi és rokkantsági nyugdíjbiztosítással fedezett munkavállalók nyugdíj-előtakarékosságainak felhalmozásának rendszere. A PPK-ról szóló törvény értelmében a résztvevő számláján felhalmozott megtakarítások az ő magántulajdona és öröklődnek. Hogyan tovább a PPK-ban felhalmozott pénzeszközök öröklése a résztvevő halála esetén? Javasoljuk a cikkben!

A PPK-ban felhalmozott pénzeszközök öröklése a résztvevő halála esetén

A PPK-résztvevő halála után felhalmozott pénzeszközök öröklődnek. Az a személy vagy személyek, akik az elhunyt által felhalmozott pénzeszközöket örökölik, az általa megjelölt személyek, vagy ha a résztvevő nem adta meg az utasítást, az örökösök. 

A pénzeszközök átutalhatók jogosult személyek vagy örökösök számára a következők formájában:

 • utalás fizetés a PPK, PPE vagy IKE számlára;
 • pénz átutalás.

Készpénzben történő kifizetés csak az utasításban megjelölt személy vagy az örökös írásbeli kérelmére történhet!

A PPK-ban felhalmozott pénzeszközök öröklése a munkavállalói tőkeprogramokról szóló törvényben meghatározott feltételekkel

A PPK résztvevőjének lehetősége van arra, hogy az általa felhalmozott pénzeszközökre jogosult személyt vagy személyeket a halála után feltüntesse a PPK számláján. Ebből a célból írásbeli nyilatkozatot kell benyújtania a PPK-számláján lévő pénzeszközöket kezelő pénzintézethez. Ha a résztvevő utasítást ad ki több embernek, és nem adja meg százalékos arányukat, akkor ezek a személyek a résztvevő által a PPK-ban felhalmozott pénzeszközöknek ugyanazt a részét kapják.

A PPK résztvevője bármikor módosíthatja a meghatalmazott személyek listáját azzal, hogy jelentést tesz az új személyekről vagy visszahívja a korábban megjelölt személyeket, megváltoztatja a meghatalmazott személyek alapjaiban lévő részesedést és lemond az engedélyben szereplő személyek megjelöléséről az utasításban megjelölt összes személy visszavonásával. Lásd még

 • Hogyan lehet kiszámítani a PPK-t a minimálbérből?
 • PPK az irodában - hogyan kell kinéznie a megvalósításnak?

A PPK-ban felhalmozott pénzeszközök öröklése egy házas résztvevő halála után 

Abban az esetben, ha a PPK résztvevője a halálakor házasságot kötött, a számláján felhalmozott pénzeszközök felét a házastársa örökölte, amennyiben ezek a pénzeszközök közös házassági vagyon tárgyát képezték..

Az elhunyt által a PPK-n lévő számlán felhalmozott pénzeszközök megszerzéséhez a házastársnak be kell mutatnia a halotti anyakönyvi kivonat, a házassági anyakönyvi kivonat és egy papír alapú nyilatkozat másolatát a köztes és a PPK elhunyt résztvevője között fennálló vagyoni viszonyokról.. Az elhunyt PPK-résztvevő számláján felhalmozott pénzeszközök átutalása vagy visszatérítése készpénzben a szükséges dokumentumok benyújtásától számított 3 hónapon belül átkerül a házastárshoz.

A PPK résztvevő számláján felhalmozott fennmaradó pénzeszközöket átutalják az általa az utasításban megjelölt személyeknek. Ha a PPK résztvevője nem adott ki utasítást a jogosultakról, a pénzeszközök fennmaradó részét az elhunyt hagyatékába foglalják, és általános feltételekkel öröklik..

1. példa. 

A PPK házas résztvevője 60 éves kora előtt halt meg. Rendelkezésére két személyt jelölt meg, akik jogosultak az általa a PPK-ban felhalmozott pénzeszközökre. Ebben az esetben ki és milyen összegben örökli meg az elhunyt résztvevő által felhalmozott pénzeszközöket?

Ha a résztvevő a halál idején házas volt, és két embert jelölt meg a rendelkezésükre, anélkül, hogy megadta volna százalékos arányukat, akkor:

 • a házastárs örökölni fogja az általa a PPK-ban felhalmozott pénzeszközök 50% -át,
 • a rendelkezésben megjelölt személyek mindegyike örökölni fogja a résztvevő által felhalmozott pénzeszközök 25% -át.

2. példa.

Egy házas PPK-résztvevő 60 éves kora előtt halt meg, és nem jelölt meg olyan személyt, aki halála esetén jogosult lenne az általa összegyűjtött pénzeszközök megkapására. Ebben az esetben ki és milyen összegben örökli meg az elhunyt résztvevő által felhalmozott pénzeszközöket?

Ha a résztvevő a halál idején házas volt, és nem jelölt meg a forrásaira jogosult személyt, akkor:

 • a házastárs örökölni fogja az általa a PPK-ban felhalmozott pénzeszközök 50% -át,
 • A pénzeszközök 50% -a a birtokra kerül, és az általános szabályok szerint öröklődik.

A PPK-ban felhalmozott pénzeszközök öröklése a nőtlen résztvevő halála után

A PPK résztvevőjének számláján felhalmozott pénzeszközöket, akik a halál idején nem voltak házasok, a rendelkezésére álló felhatalmazott személyeknek utalják át, és utasítás hiányában általános feltételekkel öröklik őket..

3. példa.

A nőtlen PPK-résztvevő 60 éves kora előtt halt meg. Rendelkezésére áll négy személy, aki halála esetén jogosult a pénzeszközeire, feltüntetve százalékos részesedésüket e pénzeszközökben, amely szerint:

 • az emberek egyike megkapja a pénzeszközök 40% -át;
 • egy személy megkapja az alapok 10% -át,
 • két ember kapja meg az alapok 25% -át.

Annak a ténynek köszönhetően, hogy a résztvevő a halál idején nem volt házas, az összes pénzt szétosztják és kiadják az egyes személyeknek a rendelkezésükre álló százalékos arány szerint.

Az alkalmazotti tőke tervek célja, hogy mozgósítsák a munkavállalókat, hogy további forrásokat gyűjtsenek nyugdíjukra. A megtakarítási rendszer kétségtelen előnye a lehetőség a PPK-ban felhalmozott pénzeszközök öröklése a résztvevő halála esetén. A PPK lehetőséget nyújt arra, hogy pénzügyi biztonságot nyújtson nemcsak saját személyének, hanem halála esetén szeretteinek is. Javasoljuk: Nem teljes munkaidőt és díjazást