Gyerekek öröksége - mikor és mennyit kapnak a szülők?

A gyermekek öröksége szülők által nem mindig lehetséges. Milyen feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy a szülők örököljék gyermeküket? Az örökség mekkora része jut nekik? Mikor nem kapnak semmit? Megmagyarázzuk.

Amikor a gyermek hagyott végrendeletet

Ha az örökhagyó hagyott végrendeletet, a végrendelet tartalma határozza meg, hogy ki örökölje. Nincs akadálya annak, hogy a végrendeletbe örökösként belépjenek a szülők. Az is lehetséges, hogy egyáltalán nem veszik fel őket. A döntés az örökhagyóé. Érvényes végrendeletet csak teljes cselekvőképességű személy írhat, azaz elvileg felnőtt.

Az örökhagyó szülei azok a személyek, akiket a születési anyakönyvi kivonat apjaként és anyaként jelöl meg. Nem számít, hogy a szülők házasok voltak-e, vagy hogy az apaság hogyan jött létre.

A végrendeletben kihagyott szülők - lehetséges fenntartott részesedés

Mi lenne, ha az örökhagyó végrendeletet írna, és nem tartalmazná a szüleit? A szülők fenntartott részesedést kérhetnek olyan személyektől, akik végrendelet alapján kapták meg a hagyatékot. Rendszerint a fenntartott rész annak a fele, amelyet a jogosult kapna, ha nem lenne akarat és örökölné a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján..

Azoknak a szülőknek, akiket a végrendelet nem mindig hagy ki, joguk van fenntartott részesedést követelni. Minden attól függ, örökölnének-e, ha nem lenne akarat. A gyermekek öröksége, amikor nem volt akarat, később leírjuk. Az azonban már elmondható, hogy a végrendeletben kihagyott szülők csak akkor igényelhetnek fenntartott részesedést, ha az örökhagyónak nem volt leszármazottja..

Amikor a szülők semmit sem kapnak?

Ha az örökhagyó nem hagyott végrendeletet, a Polgári Törvénykönyv öröklési szabályait kell alkalmazni.
Nincs olyan szabály, hogy a szülők mindig örökölnének valamit a gyermekeiktől. Mikor örökség a gyermekektől szülők által nem fog történni? Elég, ha az örökhagyónak maga is gyermeke született. Ha az örökhagyónak leszármazottai vannak, a szülők nem kapnak örökséget. Az örökösödést először az örökhagyó gyermekei és az örökhagyó házastársa kapja. A jelenlegi házastársról van szó, aki az örökhagyó halálakor házasságot kötött. A gyermekek és a házastárs egyformán örökölnek. A házastárs részesedése azonban nem lehet kevesebb, mint a teljes örökség egynegyede. Ennek oka az Art. 931 1. §-a. 

Lásd még

 • A házastárs öröksége - hány férjet vagy feleséget és hány gyermeket kap?
 • A törvényi és végrendeleti öröklés - miben különböznek egymástól?
 • Öröklés nagyszülőktől - amikor az unoka örökséget kaphat?

1. példa.

Meghalt Jan K., feleséget, két gyermeket (fiát és lányát) és szüleit hagyta maga után. Nem írt végrendeletet. A Polgári Törvénykönyv rendelkezései határozzák meg, hogy ki örököl. Először Jan K. és felesége gyermekeit nevezik ki az örökségbe - egyenlő részekben öröklik (a Polgári Törvénykönyv 931. cikkének (1) bekezdése). Az örökség:

 • Jan K fia - örökség
 • K. Jan lánya: - örökség
 • felesége Jan K - örökség

Jan K. szülei nem örökölnek.

Hasonló lesz a helyzet, amikor az örökhagyó halálakor, bár az örökhagyó gyermekei nem élnek, unokái élnek. Az, hogy az örökhagyó szülei is élnek, semmit sem változtat. Az örökség először az utódoké. Ennek oka az Art. 931 2. §-a. Eszerint, ha az örökhagyó gyermeke nem élte meg az örökhagyó halálát, az annak a gyermeknek tulajdonított örökösödési hányad egyenlő arányban esik gyermekeire. Ilyen helyzetben a szülők nem örökölhetik a gyermekeket.

2. példa.
Meghalt Jan K., amikor meghalt, özvegy volt, egyetlen lánya meghalt. Két unokája volt. Jan K. apja is életben volt, Jan K. nem hagyott végrendeletet. Ebben a helyzetben Jan K. apja nem örököl a fiától. A teljes örökség Jan K. unokáinaké lesz..

A gyermekek öröksége a szülők részéről, ha nincsenek leszármazottak

Tehát amikor a szülők számíthatnak rá örökség a gyermekektől, ha nem lett volna végrendelet? Csak akkor, ha az örökhagyónak nem volt élő leszármazottja a halál idején. Elég, ha legalább egy gyermek, unoka vagy dédunoka él, hogy az örökhagyó szüleit ne nevezzék ki a hagyatékra. Ha az örökhagyónak nincs leszármazottja, de van házastársa, az örökhagyó házastársát és az örökhagyó szüleit öröklik. A szülők a gyermeküktől kapott örökség mekkora hányadára számíthatnak? Attól függ, él-e a házastársa az örökhagyó halálakor.

Az örökhagyó szülei és házastársa öröksége

A szabály az, hogy ha az örökhagyónak nincs leszármazottja, az örökhagyó házastársa és az örökhagyó szülei örökölnek. Ennek oka az Art. 932. § (1) bekezdése. A gyermekek öröksége a szülők részéről tehát attól függ, hogy a gyermeknek nincsenek leszármazottai. 

Milyen részeken örökli az örökhagyó házastársa és szülei? Az örökhagyó házastársa megkapja az örökség felét. Minden szülő megkapja az örökség negyedét. 

3. példa.

K. Katarzyna férje, anyja és apja elhagyásával halt meg. Nem voltak leszármazói, nem írt végrendeletet. Utána örökséget kapnak:
férj - örökség,
anya - 1/4 örökség,
apa - az örökség egynegyede.

Ha az egyik szülő meghalt - mi a helyzet az örökléssel?

Mi van, ha az örökhagyó halálakor bármelyik szülő meghalt? Mi történik ennek egy részével? Hogy néz ki akkor örökség a gyermekektől? Az elhunyt szülő örökségének egy része az örökhagyó testvéreihez kerül. Ezért nem növeli a másik szülő vagy az örökhagyó házastársa részét.

Ha az egyik testvér meghalt - ennek a testvérnek a része a testvér leszármazottainak felel meg.

4. példa.

Marian W. meghalt feleségét és anyját elhagyva. Marian W. apja néhány évvel korábban meghalt. Marian W.-nek van nővére. Marian W öröksége:
feleségek - öröklés,
anya - a csökkenés negyede
nővér (aki megkapja a részt "az apa után") - az örökség egynegyede.

Amikor nincsenek leszármazottak, testvérek és testvérek leszármazottai

Ha a következő helyzet áll elő:

 • az örökhagyónak nincsenek leszármazottai,
 • az örökhagyó felesége él,
 • az örökhagyó egyik szülője él,
 • nem az örökhagyó testvérei és az örökhagyó testvéreinek leszármazottai

- az örökség fele az örökhagyó felesége és az örökhagyó túlélő szülője közé kerül. Ennek oka az Art. 932. § a Ptk. Eszerint "ha az egyik szülő nem élte túl az örökség megnyitását, és az örökhagyónak vagy utódaiknak nincsenek testvérei, az örökhagyó házastársával együtt örökölt szülő örökségi hányada a hagyaték fele ".

Amikor az összes örökség a szülőkre kerül?

milyen feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy a szülők legyenek egyedüli örökösök és örökség a gyermekektől általuk az egész esést lefedte?

 • az örökhagyónak nincsenek leszármazottai (ha az utódok élnek, a szülők egyáltalán nem öröklik)
 • az örökhagyónak nincs házastársa
 • az örökhagyó mindkét szülője él - akkor felét örökölik a birtokot; ha az egyik szülő meghalt, az "ő" része az örökhagyó testvéreihez kerül.

Javasoljuk: Jogosultság díjazás beszedésére - sablon áttekintéssel