Álláskeresési napok és szabadság a felmondási időszak alatt

A munkáltató felmondásának legalább két hetes felmondási ideje alatt a munkavállaló jogosult munkakeresési szabadságra, díjazás jogával. A munkavállaló azonban elveszíti a jelentkezés lehetőségét nap az álláskeresésre, ha a munkáltató szabadságot ad neki a felmondási idő alatt. 

Álláskeresési napok

A munkavállalót akkor lehet felmenteni álláskeresés miatt, ha a következő feltételek egyidejűleg teljesülnek:

 1. a munkaszerződést a munkáltatónak kell felmondania - ez azt jelenti, hogy a munkavállaló nem fogja kihasználni az álláskeresés céljából történő felmondást, ha felmondta a szerződést vagy a munkaviszony a felek megállapodása alapján szűnt meg;
 2. a munkaszerződés felmondási idejének legalább két hétnek kell lennie - vagyis csak az alábbiak alapján dolgozó munkavállalók:
  • határozatlan időre szóló szerződések,
  • hat hónapot meghaladó időtartamra kötött határozott idejű szerződés, amelynek tartalma felmondási záradékot tartalmaz,
  • szerződések 3 hónapos próbaidőre.

Csak ezen szerződések esetében a felmondási idő legalább két hét;

 1. az álláskeresési pihenőnapok iránti kérelmet a munkavállalónak kell benyújtania - ha a felmondási idő alatt nem igényel álláskeresési szabadságot, a munkáltató nem köteles azt megadni. A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Munka törvénykönyve) 36. cikke.

Az álláskeresés felmentése akkor is jogosult, ha a munkavállalót határozatlan időre kötött munkaszerződéssel szüntetik meg a munkáltató csődje vagy felszámolása miatt vagy más, a munkavállalókhoz nem kapcsolódó okok miatt. A munkáltató a munkaszerződés korábbi felmondása érdekében egyhónaposra rövidítheti a három hónapos felmondási időt.

1. példa.

Az alkalmazott kéthónapos módosító értesítést kapott. A törvényben előírt határidőn belül nyilatkozatot nyújtott be az új foglalkoztatási és javadalmazási feltételek elfogadásának elutasításáról, ezért a módosító közlemény a teljes szerződés felmondására alakult át. Van-e a munkavállalónak szabadnapja, hogy új állást keressen??

A munkakeresési pihenőnapok joga megilleti azt a munkavállalót is, aki nem volt hajlandó elfogadni a munkakörülményeket és a javadalmazást módosító javaslatot. Az Art. A Munka Törvénykönyve 42. cikkének (3) bekezdése szerint attól az időponttól kezdve, amikor a munkavállaló nyilatkozatot nyújt be az új alkalmazási feltételek elfogadásának elutasításáról, a módosító felmondási nyilatkozat a teljes munkaszerződés felmondására változik. Ebben az esetben a munkáltató általi elbocsátást véglegesnek kell tekinteni. Ezért az Art. A Munka Törvénykönyve 37. cikkének értelmében az a munkavállaló, aki elutasította a módosító indítvány elfogadását, szintén szabadnapokra jogosult álláskeresés céljából. A munkáltató az elbocsátást csak a munkavállaló kérésére adhatja meg.

A munkavállalónak meg kell állapodnia a szabadnapok felhasználásának határidejéről, hogy új munkát keressen a munkáltatónál. Pihenőnapokra vonatkozhat egészében vagy részben. A munkavállaló nem vesz ki szabadságot munkakeresésre, ha a munkáltató felmenti őt a munkavégzés kötelezettsége alól, vagy szabadságot ad neki a felmondási idő alatt. Az a munkavállaló, aki munkakeresés miatt felmondásra jogosult, megőrzi a díjazás jogát erre az időszakra, amelyet a szabadságért járó díjazás megállapítására alkalmazandó szabályok alapján számolnak (a munkaügyi és szociálpolitikai miniszter 1996. május 29-i rendeletének 5. § a munkavégzés elmulasztásának ideje és a javadalmazás, amely a kártérítés, a végkielégítés, a javadalmazás pótlólagos kiegészítései és a Munka Törvénykönyvében előírt egyéb követelések kiszámításának alapját képezi). 

A munkakereséshez szükséges szabadságok száma a munkaszerződés felmondási idejétől függ: 

 • 2 munkanap - két hét és egy hónapos felmondási idő alatt,
 • 3 munkanap - a három hónapos felmondási időn belül.

A munkavállaló 3 munkanapra jogosult álláskeresésre akkor is, amikor a munkaszerződés felmondására csőd kikiáltása vagy a munkáltató felszámolása miatt került sor, vagy más, a munkavállalókkal nem összefüggő okok miatt (Munka Törvénykönyve 37. cikk (2) bekezdés)..

Éves szabadság a felmondási idő alatt

Szerinti felmondási idő alatt. A Munka Törvénykönyve 1671. cikke szerint a munkavállaló köteles igénybe venni a jogosult szabadságot, ha a munkáltató ebben az időszakban megadja neki. A Legfelsőbb Bíróság 2011. április 26-i ítélete, II PK 302/11
"A munkavállaló számára a felmondási idő alatt nyaralás biztosítása (a Munka Törvénykönyvének 1671. cikke) csak a munkáltató akaratától függ, amelyet a munkavállaló nem tud ellenezni ". Mind a felmondási idő alatt történő szabadság megadásáról szóló döntés, mind annak időtartama teljes mértékben a munkáltató akaratától függ. Másrészt a munkavállaló köteles a szabadságot a munkáltató által megjelölt határidőn belül igénybe venni. Ez elsősorban a lejárt szabadságról szól, vagyis arról, amelyre a munkavállaló az előző évben jogot szerzett, és nem élt vele, valamint a jelenlegi szabadságról, amely az adott naptári évben ledolgozott időszak arányában jár (Munka törvénykönyvének 1551. cikke)..

Ha a munkavállaló a szabadságot a foglalkoztatási időszak végéig nem veszi igénybe, a cégnek ezért pénzbeli egyenértéket kell fizetnie neki.

Összegzés

A munkáltató a jelenlegi felmondási idő alatt szabadságot adhat a munkavállaló beleegyezése és beleegyezése nélkül. Nem számít sem a felmondási idő hossza, sem az, hogy a felmondást meghatározott módon felmondja-e. A munkavállaló pénzbeli egyenértékben jogosult fel nem használt szabadságra. Másrészt az álláskeresés miatt elbocsátás olyan jog, amelyet a munkavállaló csak a munkáltató által felmondási idő alatt kap. A munkáltató csak a munkavállaló kérésére adhat szabadságot munkakeresés céljából. A munkaszerződés felmondási ideje szintén fontos, mivel ez határozza meg az álláskeresés napjainak számát. Olyan helyzetben, amikor a munkavállaló nem a szabadnapokat használja munka keresésére, ez a jogosultság lejár, és nem egyenértékű formában alakítják át pénzügyi szükségletté. Javasoljuk: éves szabadság - mikor kell megrendelni?