Miért kell a lehető leghamarabb szolidaritási támogatást kérnem?

Mint említettük, a szolidaritási kiegészítés bevezetésének célja olyan emberek támogatása, akik a koronavírus-járvány okozta válság miatt elvesztették jövedelemforrásukat. A munkanélküliek csak bizonyos feltételek mellett részesülnek ellátásban a munkaügyi irodából. Még azok is megkapják a szolidaritási támogatást, akik nem jogosultak a PUP által fizetett juttatásokra.

Milyen feltételeknek kell teljesülniük a támogatás megszerzéséhez?

A COVID-19 negatív hatásainak ellensúlyozására nyújtott szolidaritási támogatásról szóló törvény részletesen meghatározza, hogy kik részesülhetnek az ellátásban. Olyan emberek lesznek, akik: 

 • lakóhelyük a Lengyel Köztársaság területén van (mind lengyel állampolgárok, mind tartózkodási joggal rendelkező személyek, vagy külföldiek, akik a Lengyel Köztársaság területén szándékoznak munkát végezni vagy munkát végezni);
 • 2021-ban legalább 60 napig bejelentették őket a társadalombiztosításhoz, mint munkavállalót (azaz munkaszerződésük volt). A 60 napos időszaknak azonban nem kell folyamatos időszaknak lennie;
 • jelenleg nem tartoznak szociális vagy egészségbiztosítás alá (kivéve azokat az embereket, akiket a PUP munkanélküliként vagy családtagként jelentett be); 
 • március 15. után elvesztették munkájukat, és a munkaviszony megszűnt:
  • a munkáltató értesítésére,

  • a szerződés megkötésének határideje miatt.

Lásd még

 • Koronavírus miatti szabadság törlése - fogyasztói és utazási irodai jogok
 • Munkavállalói fizetés járvány idején
A szolidaritási kiegészítés nem jogosult többek között:

 • nyugdíjban vagy rokkantsági nyugdíjban részesülnek,
 • gazdák,
 • olyan emberek, akikkel a munkaszerződést 2021. március 15. előtt felmondták,
 • vállalkozók vagy vállalkozók,
 • foglalkoztatottak (pl. a felmondási idő alatt).

Milyen időszakra lehet szolidaritási pótlékot felszámítani? 

Noha a törvényt a Lengyel Köztársaság elnöke 2021. június 20-án írta alá, a június 1. és augusztus 31. közötti időszakra pályázhat pénzeszközökre. Ez azt jelenti, hogy legfeljebb háromszor kaphat szolidaritási pótlékot (havonta egy fizetés).

Szolidaritási támogatás igénylése

Bárki, aki további forrásokra kíváncsi, az EDS űrlap használatával nyújtson be kérelmet a ZUS-hoz. Nagyon fontos, hogy ezt a dokumentumot csak elektronikus formában lehet elküldeni a PUE platformon keresztül, minősített elektronikus aláírással, megbízható profillal, személyes aláírással (e-proof) vagy PUE profillal aláírva. Ilyen követelmény szerepel a törvényben, ezért a tisztviselők nem veszik figyelembe a papír formában benyújtott kérelmeket. Rendkívül fontos a pályázat benyújtásának időpontja - az alaki követelmények teljesítésének határideje 2021. augusztus 31.. Az EDS kérelmet csak elektronikus formában lehet benyújtani! A ZUS értékeli, hogy a kérelem elbírálásának napján teljesültek-e a szolidaritási támogatás odaítélésének feltételei. A törvény kötelezi a kérelmezőt, hogy tájékoztassa az Intézetet az ellátáshoz való jog elvesztését érintő minden változásról.

Mennyibe kerül a szolidaritási támogatás??

Az új juttatást havi 1400 HUF összegben folyósítják, ami azt jelenti, hogy a maximális összeg 4 200 HUF. A ZUS-hozzájárulásokat vagy az adóelőleget nem terhelik a juttatás összegére. Az említett összegek tehát a fizetendő összegek. A ZUS-nak a kérelem elbírálásától számított egy héten belül át kell utalnia az érintett személy számlájára az Art. Törvény 6. -a.

A COVID-19 negatív hatásainak ellensúlyozására nyújtott szolidaritási támogatásról szóló törvény 6. cikkének (1) bekezdése
A Társadalombiztosítási Intézet a szolidaritási támogatást legkésőbb az annak megadásához szükséges utolsó körülmény tisztázásától számított 7 napon belül folyósítja.

A szolidaritási támogatás összege a kérelem benyújtásának hónapjától függ. Az előírások szerint az ellátást legkorábban abban a hónapban lehet megszerezni, amelyben a kérelmet benyújtják. A támogatást havonta fizetik a kérelemben feltüntetett bankszámlára.

1. példa. 

Anna Anna 2021. június 30-ig volt alkalmazásban. Legkorábban júliusban folyamodik a szolidaritási támogatásért, így két hónapig (július és augusztus) jogosult ellátásra.

2. példa. 

Marian urat munkanélkülinek jelentik. Augusztus 15-én értesült a juttatásról, és azon a napon kérte az ellátást. Marian úr csak augusztusra kap pénzt.

3. példa. 

Mrs. Malwina májusban elvesztette az állását. Azonnal regisztrált a munkaügyi irodában. Július 15-ig munkanélküli státusszal rendelkezett, és másnap kezdett dolgozni. Júniusban szolidaritási támogatásért folyamodott. A támogatást csak júniusra kapja, mert júliusban és augusztusban társadalombiztosításra volt jogosult.

Emellett emlékeztetni kell arra, hogy a szolidaritási támogatás mentes a lefoglalásoktól és a kivégzésektől.

Biztosítás a szolidaritási támogatás folyósításának időszakában

Nagyon fontos, hogy a kérelmező társadalombiztosítással (öregségi és rokkantsági nyugdíj) és egészségbiztosítással rendelkezzen a pótlékhoz való jog megszerzésének napjától az ellátáshoz való jog elvesztéséig. Ebben az esetben a járulékfizető szerepét a ZUS látja el. Magukat a járulékokat a befizetett juttatás összege alapján számítják ki, amelyet teljes egészében az állami költségvetés forrásai fedeznek.

Munkanélküli ellátás és szolidaritási támogatás

A munkaügyi hivatalban munkanélküliként nyilvántartott személyek szolidaritási támogatást kérhetnek. Az Art. 7 mp A törvény 6. §-a szerint a munkanélküli státusú jogosult azonnal tájékoztatja az illetékes poviat munkaügyi irodát a szolidaritási támogatás odaítéléséről. Az ellátást felfüggesztik, miközben a ZUS-tól részesül.

Itt is fontos, hogy ha júniusra munkanélküli járadékot kapott, és e hónapra szolidaritási pótlékra is jogosult, akkor a ZUS kifizetheti az 1400 HUF összeg és a PUP által fizetett ellátás közötti különbözetet. A COVID-19 negatív hatásainak ellensúlyozására nyújtott szolidaritási támogatásról szóló törvény 4. cikkének (3) bekezdése
"Ha a foglalkoztatás-előmozdításról és a munkaerő-piaci intézményekről szóló, 2004. április 20-i törvényben említett munkanélküli-segélyt vagy ösztöndíjat beszedik, a szolidaritási támogatás iránti kérelem benyújtásának hónapjában a támogatást arra a hónapra fizetik ki, bekezdésben említett 1, csökkentve a juttatás vagy az ösztöndíj összegével. "

4. példa. 

Jacek úr május 1-je óta munkanélküliként van nyilvántartva. Június 24-én szolidaritási támogatást kért, mivel megfelel az ellátás nyújtásának minden feltételének. Júniusban azonban a munkaügyi hivataltól 881,30 HUF összegű juttatást kapott. Ebben az esetben a ZUS-nak további 518,70 HUF-t kell fizetnie.

Szolidaritás-kiegészítő elutasítás és jogtalanul kapott juttatások

A juttatás megadásáról vagy elutasításáról a PUE portálon keresztül nyújtanak tájékoztatást a kérelmező számára. A döntést megbízható aláírással vagy személyes aláírással (e-proof) vagy minősített tanúsítvánnyal kell aláírni. Ha a kérelmet elutasítják, fellebbezést nyújthat be a bírósághoz.

Indokolatlanul beszedett ellátás esetén azt kamatokkal együtt vissza kell adni. Nem kaphat további betegség- vagy munkanélküli-segélyt, miközben teljes mértékben megkapja a szolidaritási támogatást..

Szolidaritási támogatás sok rászoruló embert támogathat. Fontos azonban a lehető leghamarabb benyújtani a pályázatot, majd több forrást kapni. Emlékeztetni kell arra is, hogy ellenőrizni kell, hogy a joga nem veszett-e el, mert a jogosulatlanul kapott ellátást kamatokkal kell visszaadni. Javasoljuk: Jogosulatlan elhagyása a munkahelyről - milyen következményekkel jár?