Mi az alkalmazotti tőke terv?

Munkavállalói tőke tervek hosszú távú megtakarítási lehetőség azoknak a munkavállalóknak, akik kötelezően nyugdíj- és rokkantsági nyugdíjbiztosítás alá esnek. Másrészt azt a pénzintézetet, amelyben a PPK magánszámlák létrejönnek, a munkáltató választja ki, konzultálva a szakszervezeti szervezettel, vagy ennek hiányában a munkavállalók képviseletével. A számlákon felhalmozott pénzeszközöket a résztvevők életkorának figyelembevételével fektetik be alapokba.

Munkavállalói tőke tervek - mikor csatlakozhat hozzájuk??

Új csoportok fokozatosan csatlakoznak a PPK-hoz. 4 entitáscsoportot különböztettek meg, amelyek alkalmazzák:

 • legalább 250 fő (2018. december 31-én) - legkorábban, azaz 2019. július 1-től csatlakoznak;
 • legalább 50 fő (2019. június 30-án) - 2021. január 1-től csatlakozik;
 • legalább 20 fő (2019. december 31-én) - 2021. július 1-től csatlakozik;
 • az államháztartás egyéb foglalkoztató egységei és egységei legkésőbb, azaz 2021. január 1-jétől csatlakoznak.

A COVID-19 megelőzésével, elhárításával és leküzdésével kapcsolatos speciális megoldásokról szóló törvény módosításáról szóló, 2021. március 31-i törvény értelmében az 50–249 vállalatot foglalkoztató társaságok az eredetileg tervezettnél hat hónappal később, azaz 2021. október 27-ig köthettek PPK-kezelési szerződést..

Hogyan válhat PPK résztvevővé?

Ha a munkavállaló 55 évnél fiatalabb, akkor a munkáltató automatikusan értesíti a munkavállalót a PPK-tól, akinek erre van ideje a 3 hónapos munkaviszony lejártát követő hónap 10. napjáig. Másrészt, amikor egy alkalmazott 55–70 éves, kérésére önként csatlakozhat a PPK-hoz. Lásd még

 • A PPK-ban felhalmozott pénzeszközök öröklése
 • Lemondás a PPK-tól - milyen formalitásokat kell teljesíteni?
 • Hozzájárulások a PPK-hoz

Munkaadóváltás 

A pénztár megválasztása a munkáltatót terheli, ezért amikor a munkavállaló munkahelyet vált, a munkavállaló egy másik pénztár tagjává válhat. Változáskor kivonatot kell benyújtania a PPK-nál tartott összes számláról, és el kell döntenie, hogy a pénzeszközök átkerülnek-e a PPK-n belül vezetett számlák között, vagy sem. Ezért előfordulhat, hogy egy személy több alkalmazott tőke-tervet használ.

Lemondás 

Bár a legtöbb alkalmazott automatikusan beiratkozik a PPK-ba, a részvétel önkéntes. Ezért minden alkalmazott benyújthatja lemondási nyilatkozatát a PPK-tól.

Írásban kell benyújtani, és meg kell felelnie bizonyos követelményeknek, ideértve a következőket is: töltse ki a tartalmat nagybetűkkel, és kézzel írjon alá összesen hét helyet. 

Feltételezzük, hogy a lemondási nyilatkozat érvényességi ideje 4 év lesz. Ezért a munkáltatónak 4 évente, egy adott év február utolsó napjáig tájékoztatnia kell a munkavállalót a PPK részére történő újbóli befizetésről. Ha a munkavállaló továbbra sem akar részt venni a PPK-ban, akkor újabb lemondási nyilatkozatot kell benyújtania. Érdemes megjegyezni, hogy a lemondás után egy alkalmazott bármikor csatlakozhat a programhoz, és ehhez írásbeli kérelmet kell benyújtani.

Ki fizeti az alkalmazotti tőke terveket?

A PPK résztvevő számláját megnövelik a következők által teljesített befizetések:

 1. olyan alkalmazott, aki az alapváltozatban a munkáltató a bruttó javadalmazás 2% -át az alapjárulék nettó díjazásából gyűjti be. Azoknál az embereknél azonban, akik a munkáért fizetendő minimális javadalmazás 1,2-nél kevesebbet keresnek (2021-ban ez 3 360 HUF), alacsonyabb alapkifizetésekre van lehetőség. Megfelelő kérelem benyújtása után az alapkifizetések nem lehetnek kevesebbek a javadalmazás 0,5% -ánál. A munkavállaló a járulék 2% -áig terjedő további hozzájárulást is bejelenthet a PPK-hoz.
 2. munkáltató, aki a bruttó javadalmazás 1,5% -ának megfelelő kötelező (úgynevezett alap) kifizetéseket teljesít. A munkáltató bejelentheti továbbá a bruttó javadalmazás 2,5% -át kitevő, önkéntes kiegészítő kifizetést is.
 3. Az Államkincstár, amely 250 HUF-t fizet egyszeri üdvözletként a Munkaügyi Alapból a munkavállaló PPK-számlájára, és évi 240 HUF összegű támogatást fizet. Az éves támogatás akkor jár, amikor a munkáltató és a PPK résztvevőjének járulékai egy adott naptári évben legalább az abban az évben alkalmazandó minimális javadalmazás hatszorosának megfelelő esedékes alapösszegek összegét jelentik..

Pénzeszközök folyósítása

A 60. életév betöltése után a munkavállaló kifizetheti a PPK-ban felhalmozott pénzeszközöket az alábbiak összegében: 

 • 25% - egyszer, 
 • 75% - részletekben. 

Érdemes megjegyezni, hogy a PPK résztvevője változást kérhet az egyszeri fizetésről (25%) részletfizetésre. 

Alapok kifizetése a PPK-tól 60 éves kor előtt

A PPK-ban felhalmozott pénzeszközöknek a résztvevők magántulajdonának kell lenniük, de kifizetéseiket szabályozták:

 • 60 éves kora előtt kérelmet nyújthat be a PPK-tól történő pénzfelvételre. Ebben az esetben azonban elveszíti az üdvözlő kifizetésnek és az Államkincstár éves támogatásának megfelelő összeget. A munkáltatói kifizetések 30% -a azonban átkerül a ZUS egyéni számlájára. A fennmaradó összegből levonják a jövedelemadót.
 • Lehetőség van a PPK-ban felhalmozott pénzeszközök értékének 100% -áig terjedő egyszeri kifizetésre, amely fedezi a ház vagy lakás vásárlásához nyújtott kölcsön saját hozzájárulását. 15 éven belül azonban minden letétbe helyezett alapot vissza kell téríteni névértékben.
 • Súlyos betegség vagy házastárs vagy gyermek megbetegedése esetén az alapok 25% -át ki lehet fizetni. Ez a fizetés egy részletben vagy részletekben történik.

Munkavállalói tőke tervek és öröklés

Halál esetén a PPK-n felhalmozott pénzeszközök nem vesznek el, és általános feltételekkel öröklődnek. A PPK résztvevő halála után az összegyűjtött pénzeszközök átutalásra kerülnek a jogosult személy PPK-jához, IKE-jéhez vagy PPE-jéhez, vagy készpénzben kerülnek kifizetésre. A résztvevő megjelölheti a pénzeszközeire jogosult személyt, és ha ezt elmulasztja, az alapot az örököse kapja meg (öröklés általános feltételekkel). Javasoljuk: Vállalkozói juttatások számításának alapja - annak meghatározása?