Jogosult-e a vállalkozó szünetre?

Több hónapig megbízási szerződés alapján foglalkoztam. Kertészkedem egy bizonyos irodát körülvevő park körül. A feladataimat hivatali időben teljesítem. Nemrégiben a munkára megbízó személy azt javasolta, hogy ne pazaroljam az időt a szünetekre, mert órabérem van. Jogom van-e szünetre a megbízási szerződés alapján végzett munka során, csakúgy, mint a munkaszerződés alapján alkalmazott munkavállalók esetében? Kérem, segítsen.

Maryla, Tczew

Megbízási szerződés

A legelején ki kell emelni, hogy a megbízási szerződés polgári jogi szerződés, és így a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, és nem a Munka Törvénykönyve szabályozza. Így a megbízási szerződés alapján alkalmazott személy nem rendelkezik garantált munkalehetőségekkel, például egy munkaszerződés alapján alkalmazott.

A megbízási szerződést jellemző alapvető jellemzők a következők:

  • a vállalkozók szabadsága és függetlensége munkájuk megszervezésében,
  • nincs megadva a munkaidő (ideértve a kezdő és befejező órák szigorú meghatározását),
  • az ügyfél irányításának hiánya,
  • a munkaóránként alkalmazandó minimálbér (bruttó 17 HUF 2021-ban).

Lásd még

  • Szünet a személyes ügyek kezelésében

A szerződésszegés joga és a szerződés rendelkezései

A megbízási szerződések és egyéb polgári jogi szerződések tekintetében sajnos a Ptk. Rendelkezései nem szabályozzák azt a kérdést, hogy a vállalkozó szünethez való jog a szerződés feltételeinek végrehajtásakor.

Különösen kétséges az a helyzet, amikor a vállalkozó díjazása a ledolgozott órák számától és nem a végeredménytől függ..

Annak megállapításakor, hogy a vállalkozó jogosult-e a szünetre és fizetik-e azt, először a szerződésben foglalt rendelkezéseket kell elemezni. A megbízási szerződés két fél megállapodása, amelyek közösen megállapodtak az abban foglalt feltételekben. 

A szünethez való jog, valamint az egészség és a biztonság

Ha azonban a szerződés nem tartalmaz e kérdéseket szabályozó rendelkezéseket, ez nem azt jelenti, hogy az ügyfélnek joga van megtiltani a vállalkozónak a szünetet. Ezen a ponton ne feledje a recepteket. 304. cikk1. bek. A Munka Törvénykönyvéből
A munkáltató köteles biztosítani a biztonságos és higiénikus munkakörülményeket, amelyeket az Art. 207. § 2. §-a szerint a munkaviszonytól eltérő alapon munkát végző természetes személyek a munkahelyen vagy a munkáltató által kijelölt helyen, valamint azok, akik üzleti tevékenységet folytatnak a munkahelyen vagy a munkáltató által saját számlájára kijelölt helyen.

A fenti rendelkezés jelzi a biztonságos és higiénikus munkakörülmények biztosításának kötelezettségét. Számos szakember hivatkozik rá, és elmagyarázza, hogy az étkezés elfogyasztása vagy a regenerálás céljából való szünet minden dolgozónak joga, függetlenül attól, hogy milyen szerződés alapján dolgozik..

Még a fenti rendelkezés sem utal arra, hogy jogosultak legyenek-e a szünet díjazására. Itt is utalni kell a felek között létrejött szerződés rendelkezéseire. Ha nincs ilyen megállapodás, akkor értelmezést lehet elfogadni, amely jelzi, hogy megbízási szerződés vagy olyan szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, amelynek díjazásában megállapodtak, az az adott megbízás teljesítésének időtartamára esedékes. Másrészt a szünet nem a munka elvégzésének ideje, ami azt jelenti, hogy nem fizetnek díjat érte. Javasoljuk: Illegális munkavégzés. Milyen következményekkel jár a szerződés nélküli munkavállaló számára?