A szabadság ideje dönt, amelyet az alkalmazott hoz?

Minden munkavállaló jogosult szabadságra, és nem mondhat le róla. Ez azt jelenti azonban, hogy a munkavállaló teljesen függetlenül dönthet a pihenés dátumáról? Kiderült, hogy ebben a kérdésben sok minden függ az eset körülményeitől. Bizonyos esetekben a munkáltatónak teljes joga lesz megjelölni, mikor kell beosztottjának szabadságot vennie. Mikor a szabadság használatának dátuma nem kizárólag a munkavállaló döntésétől függ?

Szabadságra jogosult

Mindenki, aki munkaszerződés alapján dolgozik, jogosult éves fizetett szabadságra. A szabályozás előírja, hogy azt természetben kell felhasználni, és csak akkor, amikor ez nem lehetséges, a megfelelő készpénzegyenérték lép életbe..

1. példa.

A munkavállaló úgy döntött, hogy felmondással felmondja a munkaszerződést, ami az ő esetében 2 hét. Jelenleg 1 nap felmondási idő van hátra, és kiemelkedő, 7 napos szabadsága van. Nem fogja tudni felhasználni, ezért e tekintetben készpénz-egyenérték megfizetésére van igénye.

Az alkalmazott nem mondhat le a távozás jogáról - sem felettese utasítására, sem saját kezdeményezésére. A szabadság célja, hogy minden alkalmazottnak pihenést és regenerálódást biztosítson.

A szabadsághoz való jog azonban nem jelenti azt, hogy a munkavállaló bármilyen módon felhasználhatja azt, anélkül, hogy konzultálna munkáltatójával. Ez komoly szervezési nehézségeket okozna, különösen a nagy munkahelyeken. Lásd még

  • Ünnepek a körtefa alatt és az üdülési pótlék
  • Félnapos szabadság - megadhatja-e a munkáltató??
  • Hétvégi szabadság - megadják-e a szabadságnapokat?

Az üdülési szabadság kihúzásának határideje

Sok vállalatnál vannak ún üdülési szabadság tervek. Ez egy olyan megoldás, amely lehetővé teszi az egyes alkalmazottak szabadságának hatékony beállítását úgy, hogy ne legyen leállás a vállalkozásban.

A fenti tervek bevezetése azonban nem kötelező, bár kétségtelenül megkönnyíti az üdülési szabadság szervezésével kapcsolatos kérdéseket. Ettől függetlenül teljesen elfogadhatatlan a munkáltató előre meghatározni a nyaralási szabadság időpontjait - bár meg kell jegyezni, hogy ez csak a jelenlegi szabadságokra vonatkozik.

A nyaralási naptár létrehozását a munkavállaló és a munkáltató egyetértésével kell meghozni. Ha a munkáltató kényszeríti beosztottait nyaralási szabadságra, akkor megsérti a munkajogi rendelkezéseket. Ez viszont azt jelenti, hogy a Nemzeti Munkaügyi Felügyelőség büntetéssel sújtja őket (a munkaügyi felügyelő ebben az esetben 1000 HUF és 2000 HUF pénzbírságot szabhat ki, ismételt szabálysértések esetén legfeljebb 5000 HUF. Ha az ügy bíróság elé kerül, a munkáltató 1000–30 000 HUF pénzbírságot szabnak ki).

Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a munkavállaló nem hozhat önálló döntést a tárgyalt körben. Ez olyan helyzetekhez vezetne, amelyekben egy bizonyos ideig nem lenne alkalmazott a munkahelyen. Ezért minden alkalommal, amikor az aktuális üdülési szabadságnak a megjelölt időpontban történő felhasználásáról a munkaviszony mindkét felének meg kell egyeznie (ebben az ügyben egyikük sem alkalmazhat zsarolást). A Munka Törvénykönyve 167. cikke
A munkáltató csak akkor hívhatja vissza a munkavállalót szabadságáról, ha a szabadság kezdetének időpontjában előre nem látható körülmények megkövetelik a társaságban való jelenlétét..

A munkáltató köteles fedezni a munkavállaló felmentésével közvetlenül összefüggésben felmerült költségeket.

Mi van a lejárt vakációval?

A kiemelkedő ünnepi levelek időpontjának kitűzésének lehetősége teljesen más. Ne feledje, hogy ezeket a munkavállalóknak természetben kell felhasználniuk - legkésőbb a következő naptári év szeptember 30-ig. Késedelmes éves szabadság esetén a munkáltató igénybe veheti a törvényi kötelezettséget. Ugyanez a helyzet a szabadsággal, amelyet a munkavállaló a felmondási idő alatt kap.

A fenti álláspontot a joggyakorlat többször is megerősítette. Példaként említhetjük a Legfelsőbb Bíróság 2017. január 19-i ítéletét (az ügy hivatkozási száma: I PK 40/16), amely szerint a munkáltató által a felmondási idő alatt biztosított szabadság szabadsága kötelező a munkavállalóra, ha a munkáltató meghatározta a szabadság pontos időpontját..

A Legfelsőbb Bíróság 2011. április 26-i ítéletében (ügyirat hivatkozási száma: II PK 302/10) ugyanígy döntött - a felmondási idő alatt szabadságot adni csak a munkáltató akaratától függ, amelyet a munkavállaló nem kifogásolhat..

A Legfelsőbb Bíróság hasonló módon szólalt fel a 2006. január 24-i ítéletben (ügyiratszám: I PK 124/05), amely szerint a munkáltató elküldheti a munkavállalót kiemelkedő szabadságra, még akkor is, ha a munkáltató ehhez nem járul hozzá. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy minden munkavállaló köteles igénybe venni a munkáltató által neki biztosított szabadságot a munkaszerződés felmondásának ideje alatt, a művészet hatálybalépése előtt is. A Munka Törvénykönyve 1671.

A fenti rendelkezés szerint a munkavállaló a munkaszerződés felmondásának időtartama alatt köteles igénybe venni az őt megillető szabadságot, ha a munkáltató ebben az időszakban megadja neki. Ebben az esetben a nyújtott szabadság hossza, a lejárt szabadság kivételével, nem haladhatja meg a Kbt. A Munka Törvénykönyvének 1551. sz.

2. példa.

A munkavállalónak 2019-től 5 nap fizetetlen szabadsága van. Fel kell használnia őket 2021. szeptember 30-ig. A munkáltató 2021. július 6. és 10. közötti időszakban meghatározta ennek a munkavállalónak a fennmaradó nyaralási szabadság felhasználásának dátumát - megtehette a munkavállalóval folytatott konzultáció nélkül. A munkavállalónak a fennmaradó szabadságot az előírt határidőn belül fel kell használnia - erre vonatkozóan semmilyen követelés nem jogosult a felügyelővel szemben.

Ebben a kérdésben némi bizonytalanságot vezetett be a Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium válasza a kiemelkedő éves szabadság megadásáról szóló 8918. számú parlamenti interpellációra. Ebből következik, hogy a munkavállaló azon kötelezettsége, hogy a munkáltató által a munkavállaló beleegyezése nélkül neki biztosított szabadságot (lejárt és lejárt) igénybe vegye, a munkaszerződés felmondása esetén és a felmondási idő alatt következik be. . Ez az értelmezés nem vonatkozik a bíróságok hátralévő szabadságra vonatkozó korábbi ítéleteire.

A fizetés nélküli szabadság elvételének határideje

Az Art. A Munka Törvénykönyve 174. cikke alapján a munkavállaló írásbeli kérésére a munkáltató fizetés nélküli szabadságot adhat neki. A fenti rendelkezésből világosan kitűnik, hogy ilyen szabadság csak a munkavállaló kezdeményezésére merül fel.

A munkáltató semmilyen módon nem akadályozhatja a munkavállaló fizetés nélküli szabadsághoz való jogát. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az ilyen típusú felmondásokra nem küldhet alkalmazottat, még akkor sem, ha azt a munkahely nehéz pénzügyi helyzete szabja meg..

A munkavállalók akaratuk ellenére fizetés nélküli szabadságra történő küldésének kísérlete a munkajog súlyos megsértését eredményezi, amelynek következtében az alkalmazottak feletteseikkel szembeni igényeket támasztanak. Az SA ítélete Gdańskban, 2021. május 22 (az ügy hivatkozási száma: III AUa 783/12)
Ha a munkáltató a munkavállaló kérésére fizetés nélküli szabadságot adott neki, és egyúttal a felek megállapodtak abban, hogy a munkavállaló akkor teljesíti feladatai egy részét, akkor a munkavállaló nem kapott fizetés nélküli szabadságot. A felek megállapodtak abban, hogy a munkavállaló továbbra is ugyanazt a munkát végzi a munkáltatónál, csak korlátozott mértékben.

Érdemes itt felidézni, hogy a vállalat nehézségei nem igazolhatják az alkalmazottak számára a fizetés nélküli szabadságot. Ebben a helyzetben az Art. A Munka Törvénykönyve 81. §-a (1) bekezdése szerint a munkavállaló a munka elmulasztásának idejére, ha kész volt rá, és akadályokat szenvedett a munkáltatóval kapcsolatos okok miatt, jogosult az óradíj vagy havi díj által meghatározott személyes besorolásából eredő díjazásra, és ha ezt a díjazási elemet nem választották el a javadalmazás feltételeinek meghatározásakor - a javadalmazás 60% -a. A javadalmazás azonban nem lehet alacsonyabb, mint a külön jogszabályok alapján meghatározott minimális munkabér.

Összegzés

Rendszerint a munkáltató nem kényszerítheti beosztottját arra, hogy egy bizonyos időn belül igénybe vegye a szabadságát, de két kivétel van:

  • a felügyelő függetlenül meghatározhatja a munkavállalónak járó esedékes éves szabadság pontos időpontját;
  • a felügyelő a munkaszerződés felmondási ideje alatt önállóan meghatározhatja a munkavállaló szabadságának dátumát.

Javasoljuk: Mikor vegye igénybe a kéthetes nyaralást?