A munkavállalót megváltoztatják-e a jogszabályok?

Az elmúlt években a munkavállalók egyre gyakrabban változtattak munkahelyet. A munkahelyváltás sok felelősséggel jár. Mire kell emlékeznie az alkalmazottnak, amikor úgy dönt, hogy megtesz egy ilyen lépést? Találkozik a foglalkoztatást megváltoztató munkavállaló jogai!

A munkavállalót megváltoztató munkavállaló jogai

Határozott vagy határozatlan időre kötött munkaszerződés esetén a felmondási idő:

 • 2 hét, ha a munkavállaló kevesebb mint 6 hónapig volt foglalkoztatva;
 • 1 hónap, ha a munkavállaló legalább 6 hónapig foglalkoztatott;
 • 3 hónap, ha a munkavállaló legalább 3 éve foglalkoztatott.

A felmondási idő alatt a munkavállaló továbbra is köteles dolgozni, ami azt jelenti, hogy ennek az időszaknak a végéig kell dolgoznia. Alternatív megoldásként a munkáltató felmentheti a munkavállalót a munkától, miközben megőrzi a javadalmazáshoz való jogot.

Az alkalmazott felmondási szabadsága

A munkaszerződés felmondása a munkaszerződés felmondását eredményezi, és ennek alapján a munkavállaló jelenlegi szabadságát a ledolgozott hónapok arányában számolják. Másrészt az arányosság elve nem vonatkozik a lejárt szabadságra.

1. példa.

Adam úr 10 éves munkatapasztalattal rendelkezik, és szerződése 2021. június 30-án ér véget. Ezért 2021-ra a szabadságát a szerződés időtartamának arányában kell kiszámítani - ez 13 nap (26 / 12x6). A fennmaradó 13 napot az új munkáltatónál használja fel, ha 2021 júliusában kezd dolgozni. A Munka Törvénykönyve 167. cikkének (1) bekezdése
A munkaszerződés felmondásának időtartama alatt a munkavállaló köteles igénybe venni a neki járó szabadságot, ha a munkáltató ebben az időszakban megadja neki. Ebben az esetben a nyújtott szabadság hossza, a lejárt szabadság kivételével, nem haladhatja meg a Kbt. 155 (1). A Legfelsőbb Bíróság 2011. április 26-i, II PK 302/10 ítéletével összhangban a felmondási idő alatt az üdülési szabadság megadása csak a munkáltató akaratától függ, amelyet a munkavállaló nem kifogásolhat..

Fontos, hogy a munkajog alkalmazandó rendelkezéseinek fényében nincsenek olyan akadályok, amelyek lehetetlenné tennék az új munkahely felvételét a munkaszerződés felmondási idején biztosított szabadság alatt. Lásd még

 • Újabb szerződés próbaidőre - amikor megköthető?
 • A terhesség alatti munkavégzés és a munkaszerződés illúziója
 • Szóbeli munkaszerződés - érvényes ez a forma??

2. példa.

Karolina asszony szeptember 1-től 30-ig értesítéssel tartózkodik az XYZ-ben, ebben az időszakban a szabadságát használja. Szeptember 10-én szerződést kötött egy új munkáltatóval, az ABC-vel, és neki kezdett dolgozni. Karolina asszony szabadságát az XYZ-nél fogja igénybe venni, és ezalatt egy másik munkáltatónál dolgozhat.

Ha nyaralási szabadságot vesz igénybe, ne feledje, hogy a munkáltatónak joga van elutasítani a munkavállalót a szabadságról. A szabadság megszakítása csak akkor megengedett, ha a szabadság megkezdésének időpontjában előre nem látható körülmények megkövetelik a munkahelyen való jelenlétét..

Mentesség az előzetes munkavégzés kötelezettsége alól

2016. február 22-én szabályozták a munkavégzési kötelezettség alóli mentesség kérdését. A munkavállalót el lehet bocsátani belőle, de az ilyen megoldás alkalmazásának feltétele a munkaszerződés felmondása - az elbocsátás csak a felmondási időre vonatkozik. A munkavégzési kötelezettség alóli teljes mentesség ideje alatt a munkavállaló megőrzi a díjazáshoz való jogát, vagyis az éves szabadsághoz hasonlóan kiszámított fizetést kap.. Munka törvénykönyvének 36. cikkének (2) bekezdése
A munkaszerződés felmondása miatt a munkáltató a felmondási idő végéig felmentheti a munkavállalót a munkavégzés kötelezettsége alól. Az elbocsátás során a munkavállaló fenntartja a jogot a javadalmazásra.

3. példa.

Augusztus 31-én Magda asszonyt elbocsátották. Futása szeptember 1-jén kezdődik és szeptember 30-án ér véget. Mivel Magda asszony hozzáfér a fontos cégadatokhoz, a felmondási idő alatt mentesült a munkavégzés alól. Ez azt jelenti, hogy szeptemberben nem jön dolgozni, és megtartja a díjazás jogát erre az időszakra.

Munkaigazolás

A hatályos szabályozás szerint a munkáltatónak a szerződés utolsó napján ki kell állítania a munkaviszony igazolását. Közvetlenül átadhatja őket egy alkalmazottnak vagy egy meghatalmazott személynek. Ha ez nem lehetséges, haladéktalanul kézbesítse postai úton vagy más módon, legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított 7 napon belül. Fontos, hogy a munkavállalói igazolás kiállítása nem függhet a munkáltatóval történt előzetes elszámolástól.

Munkavállalói jogok új munkáltatónál

Amikor új munkáltatónál vállal munkát, érdemes ismernie az új szerződés aláírásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit. A munkáltatónak emlékeznie kell többek között egy adott személy orvosi vizsgálatokra történő utalásáról és az egészségvédelmi és biztonsági szabályok betanításáról.

Orvosi vizsgálat

Mielőtt új munkaadónál kezdene dolgozni, a munkavállalónak előzetes orvosi vizsgálatokon kell átesnie, amelyek lehetővé teszik az adott munkakörben való munkavégzés képességének igazolását. Fontos, hogy nem minden munkavállalónak kell ezeket megtennie - ez a kötelezettség nem vonatkozik azokra az emberekre, akiket az előző munkaviszony megszűnését vagy lejártát követő 30 napon belül egy adott munkakörért más munkáltatónál alkalmaztak. Ezután az új munkáltatónak be kell nyújtani egy aktuális orvosi igazolást, amely kimondja, hogy nincs ellenjavallat az orvosi vizsgálatokra vonatkozó beutalóban leírt körülmények között végzett munkához..

Emlékeztetni kell arra, hogy a költségek fedezése a munkáltató feladata - nemcsak az előzetes tesztekkel kapcsolatban. A munkavállalónak nem kell fizetnie nekik.

OSH képzés

A munkáltató nem engedheti meg, hogy az ember dolgozzon a munkahelyi egészség és biztonság rendelkezéseinek és alapelveinek kellő ismerete nélkül. Ezért munkavédelmi képzést (alapképzést) folytat, amelynek célja:

 • a munkavállaló számára a munkavégzéshez szükséges ismeretek és készségek biztosítása, figyelembe véve az egészségügyi és biztonsági előírásokat (általános utasítás);
 • a munkavállaló megismertetése a meghatározott munkahelyek veszélyeivel (munkahelyi képzés).

A munkáltató fedezi az egészségvédelmi és biztonsági képzés költségeit.

Szerződés aláírása

A munkaszerződések olyan szerződések: 

 • próbaidőre;
 • korlátozott ideig;
 • határozatlan időre.

A munkaszerződés olyan információkat tartalmaz, mint:

 • a szerződő felek;
 • Szerződés típusa;
 • megkötésének és befejezésének dátuma;
 • munka- és fizetési feltételek, különösen:
  • munka típusa;
  • Munkavégzés helye;
  • a munka típusának megfelelő munkabér, a javadalmazási elemek megjelölésével;
  • munkaórák;
  • a munka megkezdésének dátuma.

A szerződés egyéb elemeket is tartalmazhat, például a feladatok körét vagy a szakmai titoktartási kötelezettséget. A szerződés két példányban készül, az egyik a munkáltatónál marad (a munkavállaló személyes aktájában), a másikat a munkavállaló kapja meg.

Éves szabadság

Abban a naptári évben, amelyben a munkavállaló munkaviszonyt vált, jogosult a következő munkáltatónál távozni:

 • az adott naptári év végéig hátralévő időtartammal arányosan - egy adott naptári év végéig nem rövidebb ideig tartó munkaviszony esetén;
 • az adott naptári évben a foglalkoztatás időtartamával arányos - az adott naptári év végénél rövidebb ideig tartó munkaviszony esetén.

A szabadság kiszámításakor az új munkáltató munka- és iskolai beszámolókat használ. A szabadság teljes időtartama azonban egy adott naptári évben nem haladhatja meg a 20 vagy 26 napot.

4. példa.

Adam úr április 1-jén kezdte meg munkáját. A dokumentumok alapján megállapították, hogy 26 nap szabadsági szabadság illeti meg. Az előző munkahelyen 12 nap szabadságot használt. A korábbi munkaviszony január 1-jétől március 31-ig tartott, vagyis a munkavállaló 5 szabadságnapot töltött el többet, mint az időarányosan kiszámított nyaralás 3 hónapos időtartamra (26 / 12x3 = 6,5, miután a kerekítés felfelé 7 szabadságnap, 12 nap használt szabadság - 7 szabadságra való jogosultság napja = 5 nap).
Az új munkáltatónál az éves szabadságot a következőképpen számították ki:

 • arányos számítás 9/12 x 26 nap = 19,5, 20 napra kerekítve;
 • az arányosan felhalmozott szabadság csökkentése további 5 nappal az előző munkahelyen, 20 nap - 5 nap = 15 nap;
 • összehasonlítás a 26 nappal. A nyaralási napok összegzése (12 nap korábbi munkaviszony esetén + 15 nap új munkaviszony esetén = 27 nap) - a teljes szabadság szabadság meghaladja a 26 napot. Ennek megfelelően az új munkáltatónál eltöltött szabadság 14 napra csökken.

Adam úr csak 14 nap szabadságot kap új munkáltatójánál.

A foglalkoztatás megváltoztatása olyan folyamat, amelytől az alkalmazottak félnek. A munkavállalót megváltoztató munkavállaló jogai Bonyolultnak tűnnek, de ha megtanulja a szabályokat, sokkal könnyebb lesz munkahelyet váltani. Javasoljuk: Lehetséges-e elhagyni az állást felmondási idő nélkül?