Lehet-e külön pénzt keresni egy konkrét munkanélküli státuszú munkaszerződés alapján?

Munkanélküliként vagyok nyilvántartva, lehetőséget találtam arra, hogy konkrét munkára szóló szerződés alapján többlet pénzt keressek. Egy meghatározott munkaszerződés alapján kell-e regisztrálnom a munkaügyi irodától? Elveszítem a munkanélküliségi állapotomat? 

Leokadia, Malbork

A munkanélküli státusa

Azokat a rendelkezéseket, amelyek alapján meg lehet fogalmazni a munkanélküli fogalmát, a foglalkoztatás-előmozdításról és a munkaerő-piaci intézményekről szóló törvény, a társadalombiztosítási pénztári nyugdíjakról és rokkantsági nyugdíjakról szóló törvény, valamint a munkanélküliek és az álláskeresők nyilvántartásba vételéről szóló munka- és szociálpolitikai miniszter rendelete szabályozza..

A munkanélkülivé váláshoz több feltételnek is teljesülnie kell. Munkanélküli, többek között:

 • nem végezhet munkát munkaszerződés vagy polgári jogi szerződés alapján;
 • képesnek kell lennie és készen állni az adott szakmában alkalmazható óraszámban történő munkavégzésre;
 • olyan egészségi állapotban kell lennie, amely lehetővé teszi számukra, hogy legalább részidőben dolgozzanak;
 • 18 éves vagy annál idősebb legyen;
 • nem tanulhat a nappali rendszerben;
 • nem jogosult öregségi vagy rokkantsági nyugdíjra;
 • nem birtokolhat 2 hektárt meghaladó mezőgazdasági földterülettel rendelkező mezőgazdasági ingatlant, és nem lehet a mezőgazdasági ingatlan tulajdonosának házastársa vagy háztartásának tagja;
 • nem töltheti ideiglenes letartóztatás vagy szabadságvesztés büntetését;
 • nem kereshet havi jövedelmet a munkabér minimális felét meghaladó összegben, a kamatjövedelem nélkül;

nem tölthető le: Lásd még

 • Részben munkaképtelen és foglalkoztatható nyugdíjas
 • További foglalkoztatás - tájékoztatni kell-e a munkáltatót?

 • Gondozói juttatás;
 • állandó segély szociális segélyből;
 • ápolási ellátás;
 • speciális gondozási támogatás;
 • az egyedülálló szülő családi pótlékának kiegészítése;
 • munkaviszony utáni képzési juttatás;
 • Gondozói juttatás a gondozói ellátás megállapítására és kifizetésére vonatkozó szabályok szerint;
 • nem tartozhatnak külön szabályozás alapján társadalombiztosítás alá (kivéve a mezőgazdasági termelők társadalombiztosítását);

 • regisztrálnia kell a lakóhelye szerint illetékes poviat munkaügyi hivatalnál (állandó vagy ideiglenes).

A munkanélküli státusz lehetővé teszi, hogy nemcsak az ellátásokat, hanem a Nemzeti Egészségügyi Alapból visszatérített egészségügyi ellátásokat is igénybe vehesse. Fontos, hogy az egészségbiztosítás kiterjedhet a családtagokra is, ha nincs más biztosítási jogosultságuk. A munkanélküliek igénybe vehetik például az új képesítés megszerzését lehetővé tevő tanfolyamokat vagy a karrier-tanácsadást. A munkanélküli státusz lehetővé teszi a Nemzeti Egészségügyi Alapból térített egészségügyi szolgáltatások igénybevételét.

A munkanélküli státusz és a konkrét munkára vonatkozó szerződés elvesztése

A foglalkoztatásösztönzésről és a munkaerő-piaci intézményekről szóló törvény értelmében a munkanélküliként nyilvántartott személy a munkába állástól, egyéb kereső munkától vagy a gazdasági tevékenység nyilvántartásába való felvétel iránti kérelem benyújtásától, valamint a munkanélküli státusz elvesztését okozó egyéb körülményektől számított 7 napon belül köteles értesíteni a munkaügyi hivatalt. vagy a munkanélküli-ellátáshoz való jog elvesztése (a foglalkoztatás előmozdításáról szóló törvény 74. cikke). Másrészről a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság 2008. január 30-i ítélete szerint az I. OSK 572/2007. 2. záradék A foglalkoztatás-elősegítésről és a munkanélkülit meghatározó munkaerő-piaci intézményekről szóló törvény 1. pontja következik, hogy a munkabér felét meghaladó havi jövedelem megszerzésének elmaradása nem vonatkozik a munkaviszonyból vagy egyéb jövedelmező munkából származó jövedelemre. Mind a foglalkoztatás, mind az egyéb kereső munka (megbízási szerződés alapján nyújtott szolgáltatások) kizárja a munkanélküliséget ”. Ezért egy meghatározott munkára vonatkozó szerződést úgy kell tekinteni, mint amely "egyéb jövedelmező munkát végez", ami lehetetlenné teszi a munkanélküli státusz megszerzését. Ezért azt kell feltételezni, hogy a szerződés puszta megkötése elegendő a munkanélküli státusz elvesztéséhez. A szerződésben szereplő összeg vagy az a hónap, amikor az ilyen személy a szerződésből származó bevételt kap, nem releváns. A munkanélküliségi státusz elvesztésének alapja a szerződés aláírása.

A konkrét munkára vonatkozó szerződés aláírása után ezt a tényt 7 napon belül be kell jelenteni a munkaügyi hivatalnál. E kötelezettség elmulasztása miatt a munkanélkülit legalább 500 HUF pénzbírsággal sújtják. Azonban nem vállal felelősséget, ha ezt a kötelezettséget az ellenőrzés időpontja előtt teljesítették. A munkába állás után a munkanélküli 7 napon belül köteles értesíteni a munkaügyi hivatalt.

A munkanélkülit hivatalból nyilvántartásba veszik a munkavégzés időtartamára meghatározott munkára vonatkozó szerződés alapján. Csak a szerződés lejárta után regisztrálhatja újra, ha nem talál más munkát.

Fontos, hogy annak ellenére, hogy a konkrét munkára kötött szerződés nem biztosítási jogcím, ideértve az egészségbiztosítást is, a munkanélküli státusz elvesztése szintén megfosztja az egészségbiztosítás jogát. Ez azt jelenti, hogy ezután nem veheti igénybe a Nemzeti Egészségpénztár által megtérített egészségügyi szolgáltatásokat. Ilyen helyzetben a vállalkozót a házastárs biztosításának kell fedeznie, vagy önként csatlakoznia kell az egészségbiztosításhoz.

Összefoglalva: annak érdekében, hogy ne veszítse el a munkanélküli státuszt, nem vállalhat munkát, mert az "egyéb fizetett munka" egyben polgári jogi szerződés szerinti munkavégzés, ideértve a konkrét munkára vonatkozó szerződést is. A konkrét munkára vonatkozó szerződés aláírása után ezt a tényt be kell jelenteni a munkaügyi hivatalnak.

Javasoljuk: Jogosultság díjazás beszedésére - sablon áttekintéssel