Késedelmes vagy törölt járatkompenzációs bevétele van?

Az utazók késést vagy lemondást kaphatnak a járatról kártérítés. Az ilyen ellátásban részesülők azon gondolkodnak, vajon el kell-e ismerniük a fenti összeget jövedelemként és megadóztatni-e.

Mi minősül az adófizető jövedelmének?

Az Art. 9. bekezdés A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. §-a szerint a jövedelem minden fajtája adóköteles, kivéve azokat, amelyek az Art. 21., 52., 52a. És 52c., Valamint azok a jövedelmek, amelyekből az adótörvény rendelkezései szerint felhagytak az adóbeszedéssel. 

Az Art. 11 mp Sz. Törvény 1. -a, bevételek - az Art. 14-15, art. 17 mp 1. 6., 9. és 10. pont - a származtatott pénzügyi eszközökből eredő jogok gyakorlása tekintetében (19. cikk és 20. cikk (3) bekezdés) pénz- és készpénzértékeket, valamint a kapott természetbeni juttatások értékét egy naptári évben kapják meg vagy bocsátják az adózó rendelkezésére és egyéb ingyenes juttatások.

Kártérítés főszabály szerint jövedelmet jelent a fent említett Art. 11 mp A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. -a. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden kár adóköteles. Némelyikük fel van sorolva az Art. 21 mp Sz. Törvény 1. §-a szerint adómentesek. Hangsúlyozni kell azonban, hogy bármilyen adókedvezmény, beleértve az adómentességet is, csak akkor lehetséges, ha a preferencia jogalapját képező rendelkezésben meghatározott összes feltétel teljesül. Lásd még

 • A fuvarozó felelőssége késett vagy törölt járatért
 • Az utazási iroda felelőssége az elpazarolt szabadságért
 • Amikor a munkavállalót egyszeri kompenzáció illeti meg?

Miért jogosult az utazó késési kártérítésre??

Hangsúlyozni kell, hogy az Európai Unióban a légitársaság utasainak jogait a járat törlése, késése vagy beszállás megtagadása esetén az Európai Parlament és a Tanács (261/2004 / EK) rendelete szabályozza. A szabályok közös szabályokat állapítanak meg az utasok kompenzációjára és segítségére a beszállás megtagadása, valamint a járatok törlése vagy hosszú késése esetén, ezért hatályon kívül helyezik a 295/91 / EGK rendeletet. A rendelkezések relevánsak mind az Európai Unió valamely tagállamának területén található repülőtérről induló utasok, mind pedig egy harmadik országbeli repülőtérről induló és egy uniós ország repülőtérén leszálló utasok esetében, ha a járatot üzemeltető légi fuvarozó közösségi fuvarozó..

Az Art. 6 mp 1. cikkének megfelelően, ha az üzemeltető légi fuvarozónak megalapozott oka van feltételezni, hogy a járat késik a tervezett felszállásától:

 • legfeljebb két óra 1500 km-nél rövidebb repülések esetén;
 • három óra vagy annál hosszabb az összes Közösségen belüli, 1500 kilométernél hosszabb repülés és az összes többi, 1500 és 3500 kilométer közötti repülés esetén;
 • legalább négy óra az összes többi járatra,

Az utasok az üzemeltető légi fuvarozótól kapják:

 • cikkben meghatározott támogatás. 9. bekezdés 1 lit. a) (ételek és italok) és az Art. 9. bekezdés 2 (ingyenes két telefonhívás, két teletípus, két fax vagy e-mail);
 • cikkben meghatározott támogatás. 9. bekezdés 1 lit. b) (szállodai szállás) és c) (szállítás a repülőtér és a szállás között), ha az ésszerűen várható indulási idő legalább egy nap a határidő lejárta után;
 • ha a késés legalább öt óra - az Art. 8 mp 1 lit. és).

Így a támogatást mindenesetre az egyes távolságtartományokra a fent meghatározott határidőn belül kínálják (a fent említett rendelet 6. cikkének (2) bekezdése). Az Art. 7 mp 1 fenti bekezdésében említett hivatkozás esetén az utasok fogadják az utasokat kártérítés Annak a mértékében:

 • 250 Euro minden 1500 kilométeres vagy rövidebb repülés esetén;
 • 400 EUR minden Közösségen belüli, 1500 kilométernél hosszabb repülés és az összes többi 1500 és 3500 kilométer közötti repülés esetén;
 • 600 euró a lit.-ben nem említett összes járatra. a) vagy b).

Összefoglalva, a kártérítés összege a késés távolságától és hosszától függ.

Adómentes a kártérítés??

Cikk alapján. 21 mp Az szja-törvény 1. pontjának 3. alpontja szerint a kapott kártérítés vagy jogorvoslat mentes a jövedelemadó alól, ha összege vagy annak megállapításának szabályai közvetlenül az e törvények alapján kiadott külön törvények vagy végrehajtási rendeletek rendelkezéseiből származnak, valamint a kapott kártérítés vagy kártérítés, az összeg vagy a megállapítás szabályai közvetlenül a kollektív munkaszerződések rendelkezéseiből, más, a kollektív szerződések, rendeletek vagy az Art. Törvény 9. §-a, kivéve:

 • a munkajogban meghatározott végkielégítések és kompenzációk a munkaszerződés felmondási idejének lerövidítése érdekében;
 • a munkavállalókkal fennálló munkaviszony megszüntetésére vonatkozó különös szabályokról szóló rendelkezések alapján folyósított végkielégítés a munkavállalókkal nem összefüggő okokból
 • végkielégítés és a szolgálati viszonyban maradó tisztek felmondási idejének lerövidítéséért járó kártérítés;
 • a versenyellenes jogszabályok alapján megítélt kártérítés;
 • a folytatott üzleti tevékenységgel kapcsolatos vagyonkár megtérítése;
 • a mezőgazdasági termelés speciális részlegeinek működtetésével kapcsolatos eszközök károsodásának megtérítése, amelynek jövedelmét az Art. 27 mp Cikk (1) bekezdésében, vagy az Art. 30c;
 • a bírósági egyezségektől eltérő megkötött szerződésekből vagy egyezségekből eredő kártérítés.

A fentieket figyelembe véve meg kell állapítani, hogy a repülési késéssel összefüggésben esedékes kártérítés olyan kártérítés, amelynek meghatározásának és összegének szabályai közvetlenül az Európai Parlament és a Tanács (261/2004 / EK z.) Rendelet rendelkezéseiből erednek. Az ilyen kártérítés tehát mentesül a jövedelemadó alól 21 mp Szja-törvény 1. pontja, mert az közvetlenül az előírásokból következik.

A fentieket megerősíti a varsói adókamara igazgatójának (IPPB4 / 4511-292 / 15-2 / JK hivatkozási szám) egyéni értelmezése: "A fentiekre tekintettel meg kell állapítani, hogy a kérelmezőnek a repülés késése miatt esedékes kártérítés tehát a meghatározás és az összeg közvetlenül a 2004. február 11-i 261/2004 / EK európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseiből adódik. Ezért ez a kompenzáció mentesül a jövedelemadó alól a személyi jövedelemadóról szóló törvény 21. cikke (1) bekezdésének 3. pontja alapján. fizikai. 
Figyelembe véve a bemutatott tényeket és a fent említett jogi rendelkezéseket, meg kell állapítani, hogy a repülési késésért nyújtott kompenzáció adómentességet élvez a Kbt. 21 mp A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. pontjának 3. pontja. "

Akár kártérítés késett vagy lemondott járat jövedelem? Van, de adómentes. Javasoljuk: A fizetés határidőre történő nem fizetése - jogi következmények