Felmondhatom-e előzetes értesítés nélkül?

Sok munkavállaló, amikor felmondási értesítést ad a munkáltatójának, kíváncsi arra, hogyan kell kiszámítani a határidőt. Először is meg kell határozni, hogy a munkaszerződés felmondási ideje egy hétre vagy egy hónapra, vagy egy hónap többszörösére terjed ki, mivel ez a felmondási idő kiszámításának módjától függ. Ha a felmondási idő egy, két vagy három hónap, a felmondás az azt a hónapot követő hónap első naptári napján kezdődik, amelyben a felmondást benyújtották.. Ha a felmondási értesítést a hónap első napján nyújtják be, annak futása (ha havi felmondásról van szó) a következő hónapban kezdődik.

A felmondási idő tehát a hónap utolsó napján ér véget. Ha hetekben számolják, akkor a felmondási idő kezdőpontja a közlemény benyújtásának napját követő első vasárnap lesz. A felmondási idő egy vagy két naptári hét után ér véget, a szombat mindig a felmondási idő utolsó napja.

Amikor egy alkalmazott előzetes értesítés nélkül elhagyhatja a munkát?

A szabálytalanul fizetett bérek, a munkavállalók veszélyeztetése vagy pihenési jogainak megsértése csak néhány példa arra, hogy egy alkalmazott szó nélkül elmehet-e. Ezenkívül a munkáltató köteles kártérítést fizetni.

Az Art. A Munka Törvénykönyve 55. §-ának 1-3. §-a szerint a munkavállalónak joga van értesítés nélkül hagyja el a munkát, ha:

  • orvosi igazolást állítanak ki, amely kimutatja az elvégzett munka káros hatásait a munkavállaló egészségére, és a munkáltató az egészségügyi igazolásban meghatározott időn belül nem helyezi át a munkavállalót más, az egészségi állapotának és szakmai képesítésének megfelelő munkára;
  • a munkáltató az alapvető kötelezettségek súlyos megsértését követte el a munkavállalóval szemben.

Ilyen helyzetek például a késedelmes fizetés vagy a munkavállaló személyes méltóságának megsértése, valamint a törvényben előírt munkaszünet megadásának elmulasztása. Az Art. 55. § 11. §, ha a szerződés felmondása a munkáltató hibájából következik be, a munkavállalót a szerződés felmondási idejéért járó díjazás mértékű kártérítés illeti meg. Határozott időre kötött munkaszerződés felmondása esetén a szerződés időtartamáig járó díjazás összegében járó kártérítés jár, de legfeljebb a felmondási idő.

Az Art. A Munka Törvénykönyve 30. cikkének (3) bekezdése értelmében a munkaszerződés felmondás nélküli felmondását írásban kell megtenni. Meg kell jelölni e döntés okát is. A munkavállaló elmulasztását a fenti rendelkezések be nem tartásakor a munkahely elhagyásával kell kezelni. Ezután a munkáltatónak nem csak kártérítést kell fizetnie, hanem joga van a munkavállalót fegyelmezni is.

Javasoljuk: Lerövidíthető-e a betegszabadság?