Kiskorú eljárhat-e a szerződés feleként?

A polgári jog szerint megkülönböztetünk kiskorúakat és kiskorúakat. Kiskorú egy 13 éven aluli személy, míg a kiskorú 13 és 18 év közötti személy.

A megkülönböztetés tovább kiskorúak és a kiskorúak nagyon fontosak a gyermekek által végrehajtott jogi aktusok hatékonysága szempontjából. A 13 évesnél fiatalabb gyermekek egyáltalán nem cselekvőképesek, míg a 13 és 18 év közötti emberek cselekvőképesek.

Mikor lesz érvényes a gyermek szerződése?

Általános szabály, hogy a 13 év alatti gyermek, azaz cselekvőképtelen személy által végrehajtott jogi aktus (szerződéskötés) érvénytelen. Van azonban néhány kivétel ez alól a szabály alól - kiskorú köthet szerződést apró mindennapi ügyekben, például újságok, kenyér vásárlása stb..

A kiskorúak esetében a mindennapi élet apró kérdéseiben kötött szerződések is fontosak. Ha azonban "komolyabb ügyekről" van szó, akkor egy adott szerződés érvényességéhez a törvényes képviselő (leggyakrabban a szülő) beleegyezése szükséges.. A kiskorú a teljes jogképesség megszerzése után, azaz amikor betölti a 18. életévét, maga is megerősítheti a szerződést.

A kiskorúval szerződést kötött fél nem hivatkozhat törvényes képviselője beleegyezésének hiányára. Ugyanakkor ésszerű időt adhat a képviselőnek a szerződés megerősítésére. Az előírt határidő lejárta után a személyt felmentik a szerződés alól. Lásd még

  • Gyermekgondozási szabadság iránti kérelem - sablon áttekintéssel

Kiskorúak és a reklámozásban alkalmazott kiskorúak

Gyermek reklámozásra vagy forgatásra történő felvételéhez polgári jogi szerződést kell kötni, például egy meghatározott munkára vagy megbízásra.

ha az kiskorú, a szerződést a szülőkkel kell aláírni (a szerződés tárgya lehet a gyermek fényképének elkészítéséhez való hozzájárulás és a kép használatához való hozzájárulás).

Ha a gyermek 13-18 éves, akkor:

  • alkut köthet a szüleivel,
  • a gyermekkel szerződést lehet kötni, feltéve, hogy a szülők beleegyezésüket adták a gyermek szerződéskötéséhez.

A gyermekek egy adott feladatra kötött szerződésből származó jövedelmét hozzá kell adni a szülők magánjövedelméhez, és az éves szja-ban kell elszámolni.

Vezethet-e vállalkozást a kiskorú?

A kiskorú nem lehet vállalkozó, mert csak egy felnőtt tehet bejegyzést a CEIDG-be.

Ha egy gyermek örökségként vállal vállalkozást, akkor nem folytathatja tovább az adott tevékenységet, mert a CEIDG bejegyzés jelenleg nem öröklődik.

Csak azokat a dolgokat és jogokat lehet adományozni vagy örökölni, amelyekkel az üzleti tevékenységet folytatták (pl. Autók, irodai felszerelések, szerződések, védjegyek, ingatlanok). Az adományozás vagy az öröklés megerősítése alapján a kiskorú kizárólagos tulajdonába kerülnek. Javasoljuk: Van fizetett gyermekgondozási szabadság??