Van-e kötelezettség szülői szabadság elvételére?

Az éves szabadság minden munkavállaló alapvető joga, amelyről nem lehet lemondani. A munkajog más típusú szabadságokat is előír, ideértve a szabadságot azokat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a gyermekneveléshez. Kötelező-e szülői szabadságot igénybe venni??

A szülőséghez kapcsolódó szabadság típusai

A terhesség és a szülés jelentősen megváltoztatja az összes alkalmazott jogait. A munkajogi rendelkezések védik a munkavállaló új családját, biztosítva nemcsak a gyermek édesanyja, hanem az apa biztonságát is.

A szülőkkel kapcsolatos munkavállalói jogok egyike a szabadság joga:

 • anyaság,
 • a szülési szabadság feltételeiről,
 • apaság,
 • szülői,
 • nevelési,
 • örökbefogadó.

Bár az éves szabadság kötelező és senkinek nincsenek kétségei e tekintetben, a szülői szabadság igénybevétele nem annyira nyilvánvaló. Lásd még

 • Mikor kell kihúznia a kéthetes nyaralást?
 • Lehetséges-e szülői szabadság igénylése, amikor a szülési szabadság ideje alatt a munkahelyet bezárták??

Szülői szabadság igénybevételének kötelezettsége

Sok fiatal anya nem akar szülői szabadságot igénybe venni, legalábbis nem teljes mértékben. Ennek a helyzetnek számos oka van, bár a többség pénzügyi, és a későbbi munkahelyek elvesztésétől vagy a betöltött pozíció csökkenésétől való félelem.

A szülői szabadságra jogosult alkalmazott teljes és rövid távú szabadságot is igénybe vehet. Valójában csak az akarata a meghatározó ebben a tekintetben - a munkaadó nem kényszerítheti beosztottját arra, hogy rövidebb szabadságot vegyen igénybe, mint amelyet a munkajogi rendelkezések garantálnak..

A munkáltató nem kényszerítheti munkavállalóját lemondásra az ilyen szabadságról, például utalva a munkahely megfelelő működésének biztosítására. Kiderült azonban, hogy még mindkét fél egyhangú akarata sem zárja ki a szóban forgó levelek kihasználásának jogát, vagy inkább kötelességét..

Szülési és apasági szabadság

A szülési szabadság esetében egyértelmű a helyzet - a munkavállalónak mindenképpen ki kell vennie, még akkor is, ha nem akarja. A munkavállaló vagy a felügyelő akarata ebben a tekintetben lényegtelen, mert a Munka Törvénykönyve rendelkezései a szülési szabadságot az éves szabadsággal egyenértékűvé teszik - és ettől nem lehet lemondani..

A szülési szabadság igénybevételét annak a nőnek az egészségével kapcsolatos aggodalom diktálja, aki gyermeknek adott életet, és akinek terhesség után meg kell gyógyulnia. Ugyanilyen fontos az utódaival való kapcsolata a gyermek életének első heteiben. Ezért a szülési szabadság megvédi az anyát a munkáltató esetleges nyomásától - a nőnek ki kell használnia. Hasonló lesz a szabadság esetében is a szülési szabadság feltételei szerint.

Ne feledje, hogy egy nőnek legalább 14 hét szülési szabadságot kell igénybe vennie - ez idő után azonban lemondhat a gyermek apjáról. Ilyen helyzetben a szülési szabadság fennmaradó része a kijelölt férfi javát szolgálja.

Az apasági szabadság esetében azonban más a helyzet - a jogalkotó itt a jog fogalmát használja. A gyermek apja tehát kihasználhatja "szabad" státusát, bár erre nincs törvényi kötelezettsége. Más szóval, ha egy alkalmazott nem akar apasági szabadságot igénybe venni, akkor senki sem kényszerítheti erre, még a felügyelő sem.

Itt érdemes hozzáfűzni, hogy az Európai Bizottság már 2018-ban javasolta a szülési szabadság és az apasági szabadság szabályainak egyenlőségét érvényességük szempontjából. A feltételezés egyértelmű volt - az apa szabadsága ugyanolyan fontos, mint a gyermek anyja szabadsága, ezért annak használatát kötelezővé kell tenni. Ez azonban még nem történt meg.

Szülői, oktatási és örökbefogadó szabadság

A szülési szabadságot a szülési szabadság és az apasági szabadság feltételei szerint a gyermek életének első heteiben használják. Teljesen más a szülői, nevelési és örökbefogadási szabadságok esetében - valamivel később jelentkeznek, bár a gyermek életének első éveire is vonatkoznak..

A szülői szabadság a kötelező szülési szabadság után közvetlenül elérhető második szabadság. A munkavállalónak azonban nem akarata ellenére kell felhasználnia. Ezért teljesen önkéntes.

Hasonló lesz a gyermekgondozási szabadság esetében is - a munkavállaló teljes munkaidőben vagy rövidebb idő alatt veheti igénybe, és teljesen lemondhat róla.

Teljesen más az a munkavállaló helyzete, aki igénybe akarja venni az örökbefogadási szabadságot - más gyermek gyermekének örökbefogadása esetén. Ezen a koncepción belül valójában három ünnep van:

 • anyai,
 • a szülési szabadság feltételeiről,
 • szülői.

A munkavállaló döntésétől függően az örökbefogadási szabadság a fentiek bármelyike ​​alapján megadható. A gyakorlatban a szülési szabadság vagy a szülési szabadság alapján nyújtott örökbefogadási szabadság megválasztása annak alkalmazásának szükségességét jelenti (a munkavállaló nem tagadhatja meg annak igénybevételét).

Ennek az ellenkezője lesz, amikor a munkavállaló szülői szabadság alapján szeretne örökbefogadási szabadságot venni - itt nem kötelező ilyen jogot igénybe venni.

A Legfelsőbb Bíróság 2018. május 15-i ítélete (az ügy hivatkozási száma: II UK 126/17)
A szülési és a szülői szabadság ideje alatt, amelyek megadásáért a munkáltató felelős, a munkavállalók mentesülnek a munkavégzés kötelezettsége alól. E szabadságok alatt a munkavállalónak nincs meg a joga a javadalmazáshoz, társadalombiztosítási juttatásokhoz - anyasági támogatáshoz vagy gyermekgondozási támogatáshoz - a szülői szabadság ideje alatt, bizonyos mértékig kompenzálva azt, hogy nem kapott díjazást. Az a tény azonban, hogy a gyermek születése és a gyermek feletti személyes gondoskodás miatti szünetek nem eredményezik a munkavállalói státusz elvesztését, nem vezethet arra a következtetésre, hogy a munkavállalói biztosítási jogcím "hatályban marad"..

Szülői szabadság igénybevételének kötelezettsége - összefoglalás

A szülői szabadság csak akkor kötelező, ha:

 • szülési szabadság,
 • szabadság a szülési szabadság feltételei szerint,
 • a szülési szabadság feltételei alapján biztosított örökbefogadó szabadság, illetve a szülési szabadság feltételei szerinti szabadság.

A szülői vagy szülői szabadság alapján nyújtott apasági, szülői, nevelési és örökbefogadási szabadság esetében a munkavállaló teljes szabadsággal rendelkezik ebben a tekintetben. Ezért csak akkor vehet igénybe ilyen szabadságot, ha szeretné. Javasoljuk: Két fizetés - mekkora összeg?