Jogosultak-e a nyugdíjasok igénybe venni a Társaság szociális ellátások alapját?

Az egyes vállalati szociális juttatási alapok (ZFŚS) alapvető célja pénzügyi támogatás nyújtása az adott vállalatnál alkalmazott munkavállalóknak. Természetesen az alap nem minden munkáltatónál működik, de ha mégis megjelenik, akkor felmerül egy fontos kérdés - hogy a nyugdíjasok jogosultak-e a szociális ellátások alapjának felhasználására?

A Társadalmi Juttatások Alap célja

Az egyes vállalati szociális ellátások alapjainak fő feladata az, hogy szociális támogatást nyújtsanak az adott munkahelyen foglalkoztatott embereknek. Az Art. A társasági szociális ellátások alapjáról szóló törvény 2. pontjának 1. alpontja szerint a társadalmi tevékenységek magukban foglalják a munkaadók által a rekreáció különféle formáihoz, kulturális és oktatási tevékenységekhez, sport- és rekreációs tevékenységekhez, gyermekgondozáshoz óvodákban, gyermekklubokban nyújtott szolgáltatásokat, napközi gondozó vagy dada, óvodák által nyújtott szolgáltatásokat és egyéb formákat. óvodai oktatás, anyagi vagy pénzügyi segítség nyújtása, valamint visszaküldhető vagy vissza nem térítendő támogatás lakáscélú felhasználásra a szerződés feltételei szerint.

A fenti körben pénzügyi támogatásban részesülnek a társaság minden alkalmazottja, aki a hatályos vállalati szociális alapszabályok szerint pályázik rá. Lásd még

  • A társasági szociális ellátások pénztárából származó ellátások - jogosultak-e fizetetlen vagy szülői szabadságra?
  • Hogyan nyerhetünk finanszírozást egy üdüléshez a vállalati szociális ellátások alapjából
  • A Társadalombiztosítási Intézet öregségi és rokkantsági nyugdíjak megállapításáról szóló határozatának hatályon kívül helyezése vagy módosítása

A Társadalmi Juttatások Alapjának felhasználási joga

Míg a vállalati szociális juttatási alap számláján felhalmozott pénzeszközök felhasználási jogának kérdése a jelenleg foglalkoztatottak körében nem jelent nagy problémát, a probléma felmerülhet a volt munkavállalók esetében, akik igénybe veszik az öregségi nyugdíjat.

A fent említett kételyeket azonban eloszlatja a fent említett törvény, amely szerint az alap felhasználására jogosult személyek csoportjába tartoznak munkavállalók és családtagjaik, nyugdíjasok és nyugdíjasok - volt munkavállalók és családtagjaik, valamint más olyan személyek, akiknek a munkáltató megadta a szociális juttatások igénybevételének jogát. az alapból.

Jogosultak-e a nyugdíjasok igénybe venni a Társaság szociális ellátások alapját??

Így a jogalkotó lehetővé teszi a nyugdíjasok számára, hogy teljes mértékben kihasználják a társaság szociális juttatási alapját. A fő probléma azonban itt a nyugdíjjogosultság megállapításának pillanata és az adott személy nagyszámú munkahelye. A Legfelsőbb Bíróság határozata (I hivatkozási szám, PZP 56/91)
A visszatérő "nyugdíjas - a vállalat korábbi alkalmazottja " csak azzal a munkáltatóval kombinálható, akivel közvetlenül a nyugdíjas vagy nyugdíjas státusz megszerzése előtt felmondták a munkaviszonyt.

1. példa.

Jan úr négy munkahelyen dolgozott, de közvetlenül nyugdíjba vonulása előtt csak az X vállalatnál látta el feladatait, amelynek hosszú évek óta van társasági szociális alapja. Ezt az alapot használhatja Jan úr, de nem jogosult a korábbi munkahelyén meglévő alapokból származó juttatásokra.

2. példa.

Jan úr két munkahelyen dolgozott, az elsőben 30 évig dolgozott, míg a másodikban csak három évig. Jelenleg megszerezte a korengedményes nyugdíjazás jogát és ebből az ellátásból származó juttatásokat, de támogatást szeretne kapni a Társadalmi Juttatások Alapjából. Jan úr igényelhet szociális segélyt, de csak az utolsó munkáltatójától számít, nem számít, hogy sokkal rövidebb ideig dolgozott, mint az első munkahelyen. Ebben az esetben Jan úrnak nyilván nincs joga az első munkahelyen meglévő alapban felhalmozott pénzeszközökhöz.

Így, hogy a nyugdíjasoknak van-e joguk a Társaság szociális ellátások alapjának felhasználására? Amint az a fenti példákból kitűnik, a nyugdíjasnak joga van szociális ellátást csak az utolsó munkáltatójától igényelni, függetlenül attól, hogy meddig dolgozott nála, milyen minőségben végezte tevékenységét és mekkora volt a foglalkoztatás. A legfontosabb előfeltétel itt az, hogy az adott társaságban a munkaviszony megszűnésekor azonnal nyugdíjba vonuljon. A gyakorlatban akkor is megszerezhető a szociális alap forrásainak felhasználási joga, ha egy adott személy csak egy hónapig dolgozott az utolsó munkáltatónál..

Korlátozások a Társadalmi Juttatások Alapjának nyugdíjasok általi felhasználására

Bár a nyugdíjasok teljes mértékben jogosultak korábbi munkáltatójuk szociális segélyére, e tekintetben lehetnek bizonyos korlátozások. Minden olyan munkahely, ahol a Társaság szociális ellátások alapja működik, kidolgozza a belső szabályzatát a szociális juttatások nyújtására. Ez lehetővé teszi bizonyos pénzösszegek kifizetésének korlátozását mind a jelenlegi, mind a volt alkalmazottakra.

A munkáltató többek között a nyugdíjasnak a szóban forgó ellátásokhoz való jogát a jelenlegi családjára, életére és tárgyi állapotára vonatkozó olyan dokumentumok és nyilatkozatok benyújtásától kell függővé tenni, amelyek igazolják a kért ellátás folyósítását. A gyakorlatban nagyon gyakran szükség van az utoljára kapott nyugdíj nyugtájának bemutatására, a terhek igazolására (pl. Visszafizetett kölcsönök, gyógyszerekre vagy orvosi segítségre fordított kiadások) vagy egy nehéz élethelyzet leírására..

Az alkalmazott korlátozások jellege kizárólag a munkáltatótól és a társaság szociális juttatási alapjának jelenlegi állapotától függ. Ne feledje, hogy az alap keretében felhalmozott pénzeszközöknek megvan a maguk korlátja, és azokat elsősorban a jelenleg dolgozó emberek között kell elosztani. Az állami pénzügyi juttatások miatt a nyugdíjasoknak van bizonyos biztosítékuk, ezért a Társadalmi Juttatások Alapjából származó ellátásokhoz való jogukat csak akkor kell figyelembe venni, ha a munkahely még rendelkezik megfelelő alapokkal.. A Legfelsőbb Bíróság ítélete (az ügy hivatkozási száma: I PKN 267/01)
A dokumentumok munkáltató általi gyűjtésének a ZFŚS pénzeszközeinek kezelésére vonatkozó előírásokból kell származnia, és a személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében megengedett. Az ilyen gyakorlatok nem sértik a munkavállaló személyes jogait.

A nyugdíjas szociális juttatásának megtagadása

Néha előfordul, hogy egy adott nyugdíjas olyan döntést kap, amely megtagadja tőle a társaság szociális juttatási alapjának felhasználási jogát. Valójában az ilyen helyzet nem lehet a volt munkáltató önkényes döntése, hanem az adott eset körülményein, a pénztár szabályain és a nyugdíjas által benyújtott dokumentumokon kell alapulnia..

A nyugdíjasnak nyújtott szociális támogatás elutasítását mindig megfelelően indokolni kell. Ugyanakkor a kérelmezőt tájékoztatni kell az ilyen határozat elleni fellebbezés jogáról. Az elutasító határozatot általában a Társaság Szociális Bizottsága hozza meg, és a fellebbezést közvetlenül magához a munkáltatóhoz lehet benyújtani. A felettes fenntarthatja a bizottság döntését, vagy visszavonhatja azt, és úgy határozhat, hogy a nyugdíjat részben vagy egészben a nyugdíjasnak adja. Ugyanakkor az alap forráshiánya az adott naptári évben mindig hatékony akadályt jelent a kért támogatás elnyerésében. A társasági szociális ellátások alapjáról szóló törvény 10. cikke
Az Alap forrásait a munkáltató kezeli.

Ezen a ponton érdemes hangsúlyozni, hogy a munkáltató nem jogosult az ún a nyugdíjasok, nyugdíjasok és családtagjaik általános kizárása a Társadalmi Ellátások Alapjában felhalmozott pénzeszközök felhasználásának lehetősége alól. A fenti kategóriába tartozó személyek mindegyikének teljes joga van a szociális ellátások igénybevételére - az egyetlen korlátozás abból adódhat, hogy nincs pénz az alapban, nem teljesítik a kérelmező hivatalos kötelezettségeit, vagy nem teljesítik a segítségnyújtás kritériumait..

Összegzés - van-e joguk a nyugdíjasoknak a Társaság szociális ellátások alapjának felhasználására??

A nyugdíjasoknak teljes joguk van arra, hogy felhasználják a társaság szociális ellátási alapjának forrásait, amelyet az utolsó munkaviszonyuk helyén hoztak létre (közvetlenül az öregségi nyugdíjhoz való jog megszerzése előtt végzett munkára vonatkozik). A pénztár alapjai mindig a munkáltató rendelkezésére állnak, és a munkáltató nem zárhatja ki a nyugdíjasnak a szociális segélyhez való jogát. A munkáltató azonban korlátozásokat szabhat a nyújtott segítségre, megkövetelve a nyugdíjasoktól, hogy csatolják a vonatkozó dokumentációkat vagy kimutatásokat, és megfeleljenek más kritériumoknak (pl. Jövedelem). Javasoljuk: Lehetséges-e dolgozni kismamán?