Orvosi vizsgálatokat munkaidőben végeznek?

Három műszakban dolgozom, ez folyamatos munka. A munkáltatóm arról tájékoztatott, hogy szabadidőmben időszakos orvosi vizsgálatokon kell átesnem. Nem sérti-e a munkajogot??

Jaroslaw, Drawsko

Orvosi vizsgálatok - alapvető információk

Minden alkalmazottat alkalmazó munkáltató elsősorban köteles ellenőrizni, hogy az adott személy képes-e a kijelölt munkakörben munkát végezni. Ezt azelőtt kell megtenni, hogy az illető munkát engedélyeznék. A munkáltató köteles ellenőrizni a munkavállalók munkaképességét már a munkaviszony ideje alatt is.

A személy munkaképességének megerősítésének alapja az alkalmazott hivatkozása orvosi vizsgálat foglalkozás-orvos orvoshoz. Az orvos határozatot ad ki, amelyben megállapítja az ellenjavallatokat vagy annak hiányát, hogy meghatározott helyzetben dolgozhassanak. Ha egy alkalmazottnak a jelenlegi megelőző vizsgálatok nélkül kell dolgozni, az egészségügyi és biztonsági előírások és a munkavállalói jogok megsértése miatt 1000-30 000 HUF pénzbírságot vonhat maga után. Lásd még

  • Pszichotechnikai tesztek - kik vannak ott?
  • Betegszabadság és a beteg tartózkodási helye
  • Az alkoholfogyasztás miatti táppénz nem jár táppénzzel

Kezdeti orvosi vizsgálatok

Ahogy a neve is sugallja, előzetes orvosi vizsgálat általában akkor végeznek, amikor új alkalmazottat vesznek fel a cégbe. Ezeket azonban akkor is elvégzik, amikor egy serdülő munkavállalót más munkahelyre helyeznek át, vagy amikor egy rendes munkavállalót olyan tisztségre helyeznek át, ahol egészségre káros tényezők vagy nehéz körülmények vannak..

Az első orvosi vizsgálat alapja a munkáltató által a vizsgálatra kiadott beutaló. A munkáltatónak két azonos példányban kell kiadnia őket - az egyiket az orvosnak kell átadni, a másikat pedig magának a munkavállalónak szánják. A munkáltató viseli a munkavállaló által végzett munka orvosi vizsgálatával kapcsolatos költségek 100% -át.

Akinek nem kell kezdeti orvosi vizsgálatot elvégeznie?

Általános szabály, hogy minden újonnan felvett alkalmazottnak vagy egy olyan személynek, aki a munkahelyet káros tényezőkre váltja, át kell esnie egy első orvosi vizsgálatnak. E szabály alól azonban vannak kivételek.

Az első orvosi vizsgálat elvégzésének kötelezettségétől eltekintenek, ha:

  • a munkavállalót ugyanazon munkáltatónál vagy ugyanazon munkakörülményekkel rendelkező munkakörbe veszik fel, ha az említett személlyel a következő munkaszerződést legfeljebb 30 nappal az előző munkaszerződés megszűnését vagy lejártát követően kötötték;
  • az újonnan felvett alkalmazott a munkáltatónak aktuális orvosi igazolást nyújt be, amely megerősíti a beutalóban és magában a beutalóban meghatározott feltételek mellett történő munkavégzés ellenjavallatának hiányát, amely alapján az előzetes vizsgálatokat elvégezték. Ebben az esetben a munkáltatónak ellenőriznie kell, hogy a megbízásban leírt munkakörülmények az előző munkáltatóhoz hasonlóan összehasonlíthatók-e a felajánlott feltételekkel.

Annak érdekében, hogy az új munkáltató igénybe vehesse a munkavállaló előző munkahelyi orvosi igazolását, az egyik és a következő munkaviszony közötti szünet nem lehet hosszabb 30 napnál..

1. példa.

Anna asszony munkahelyet váltott, az előző cégnél alkalmazott könyvelőként. Jelenleg ugyanabban a munkakörben fog dolgozni az új munkahelyen. Az egymást követő munkaviszonyok közötti szünet 1,5 hónap volt. Tekintettel arra, hogy a szünet 30 napnál hosszabb volt, az új munkáltató nem veheti igénybe az előző cég orvosi vizsgálatát, és foglalkozás-egészségügyi orvoshoz kell irányítania a munkavállalót..

Orvosi vizsgálatok a munkaviszony alatt

A munkáltató köteles orvosi vizsgálatra irányítani azokat a munkavállalókat is, akikkel munkaviszonyban áll. Tovább orvosi vizsgálat a foglalkoztatás során időszakos és kontrollvizsgálatokból állnak. Az időszakos vizsgálatok minden alkalmazottat érintenek, függetlenül a betöltött pozíciótól. A foglalkozás-egészségügyi orvos dönt az időszakos vizsgálatok időpontjáról. Másrészt az ellenőrzésekhez a munkáltató köteles a 30 naptári napot meghaladó munkaképtelenség miatt távollét után visszatérő munkavállalókat elküldeni. Az ellenőrző vizsgálatok elvégzésének célja annak ellenőrzése, hogy a munkavállaló egészségi állapota lehetővé teszi-e feladatainak ellátását az aktuális pozícióban.

Mikor kell orvosi vizsgálatot végezni?

A Munka Törvénykönyvének rendelkezéseivel összhangban megelőző intézkedések orvosi vizsgálat az időszakos vizsgálatot és az ellenőrzést lehetőség szerint munkaidőben végzik. 229. cikk A Munka Törvénykönyvének 3. cikke
Időszakos és utólagos orvosi vizsgálatokat lehetőség szerint munkaidőben végeznek. Az elvégzett kutatással összefüggésben a munkavégzés elmulasztásának idejére a munkavállaló megtartja a jogot a díjazásra, és ha ezekre a tesztekre másik városba utazik, akkor az üzleti utazásokra vonatkozó szabályok szerint utazási költségekre jogosult..

Ha azonban indokolt körülmények miatt a vizsgálatokat a munkavállaló munkaidején kívül végzik, akkor a tesztek idejét nem szabad beleszámítani a munkaidőbe, ezért a munkavállaló erre az időre nem lesz jogosult díjazásra. A munkáltató viseli a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok végrehajtásával kapcsolatos költségek 100% -át. Ezért abban az esetben, ha a vizsgálatot végző munkavállalónak más helyre kell utaznia, meg kell téríteni az utazási költségeket.

A Legfelsőbb Bíróság 2000. május 10-i, I PKN 642/99 ítélete szerint az orvosi vizsgálat elvégzésének elrendelése olyan hivatalos végzés, amely a munkára vonatkozik, és mint ilyen, annak óráiban kell végrehajtani. Ezért a munkáltató felelőssége, hogy ez idő alatt időszakos vizsgálatokra irányítsa a munkavállalót. Olyan helyzetben, ahol ez nem lehetséges, például egy olyan munkavállaló munkaidő-beosztása miatt, aki csak szombaton és vasárnap vagy éjszaka dolgozik, akkor munkaidőn kívül is elvégezhető. Emlékeztetni kell azonban arra, hogy az időszakos vizsgálatok nem munkaidőben történő megrendelése a munkajog rendelkezéseinek megsértését jelentheti, mivel a munkáltató köteles erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy a vizsgálatok a munkavállaló munkája során is elvégezhetők legyenek. Javasoljuk: Ki jogosult szülői ellátásra?