Nincs felmondási idő a szerződésben - hogyan lehet felmondani a szerződést?

Február elején határozott idejű munkaszerződést kötöttem. Sajnos csak most vettem észre, hogy hiányzik a felmondási időre vonatkozó információ. A felmondási idő hiánya azt jelenti, hogy nem tudom felmondani? A munkáltatóm elbocsáthatja egy éjszakán át??

Iwona, Włocławek

Határozott idejű munkaszerződés - alapvető jellemzők

A határozott idejű munkaszerződés egy meghatározott típusú határozott idejű szerződés. Elsődleges célja annak ellenőrzése, hogy az adott pozícióban alkalmazott személy megfelel-e a munkáltató elvárásainak. Az ilyen szerződés időtartamát a munkavállalónak is ki kell használnia, ellenőriznie kell munkahelyét, és például értékelnie kell, hogy kielégítő-e és megfelel-e minden elvárásnak. Az ilyen típusú szerződéseket általában próbaidőszak után írják alá.

A határozott idejű munkaszerződés kevesebb védelmet nyújt a munkavállaló számára, mint határozatlan időre szóló munkaszerződés esetén. A határozott idejű szerződések nem garantálják a munkavállalók számára a munkaviszony tartósságát.

Határozott idejű szerződési korlátok

Ahogy a neve is mutatja - a munkaviszonyban részt vevő felek előre meghatározott időre határozott idejű szerződést kötöttek. Az a tendencia, hogy ilyen szerződéseket javasolnak az alkalmazottaknak, arra késztette a jogalkotót, hogy jogi változásokat vezessen be azok maximális időtartamára vonatkozóan. Jelenleg határozott idejű munkaszerződés köthető legfeljebb 33 hónap időtartamra. Az egy munkáltatóval kötött határozott idejű munkaszerződések teljes időtartama nem haladhatja meg a 33 hónapot.

Fontos, hogy a határozott idejű munkaszerződésekre is mennyiségi korlátokat szabtak. A Munka Törvénykönyve 25. cikke (1) bekezdésének 1. pontja "A határozott idejű munkaszerződés alapján történő munkavégzés időtartama, valamint a határozott idejű munkaszerződések alapján a munkaviszony ugyanazon felek között kötött teljes foglalkoztatási ideje nem haladhatja meg a 33 hónapot, és e szerződések teljes száma nem haladhatja meg a hármat ”. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden, a fent említett korlátokat túllépő határozott idejű munkaszerződés - törvény betűjéből kiindulva - határozatlan időre szóló szerződéssé válik..

Határozott idejű munkaszerződés felmondása

A határozott idejű szerződés felmondható ugyanúgy, mint a határozatlan időre szóló munkaszerződések esetében, azaz:

  • a felek megállapodása alapján,

  • a felmondási határidő alá eső felek egyike,

  • az egyik fél értesítés nélkül.

A felek megállapodásának aláírása esetén a felek közötti együttműködés megszüntetésének feltételei bármilyen formát ölthetnek. Ebben a helyzetben minden a két fél akaratától függ.

A munkaszerződés meghatározott időre történő felmondása esetén azonban előre meghatározzák, hogy mi a felmondási idő egy adott szerződésre. Nincs felmondási idő a szerződésben nem számít, mert ennek feltételeit a Munka Törvénykönyve rögzíti.

A foglalkoztatás időszaka

Határozott idejű szerződés felmondási ideje

Ha egy adott munkáltatónál kevesebb mint 6 hónapig dolgozik

2 hét

Ha egy adott munkáltatónál legalább 6 hónapig, de kevesebb, mint 3 évig dolgozik

Egy hónap

Amikor egy adott munkáltatónál legalább 3 évig alkalmazzák

3 hónap

A felmondási idő meghatározása céljából a munkaviszony időtartama magában foglalja az adott munkáltatónál végzett összes munkaidőt - még akkor is, ha a munkavállaló nem volt folyamatos munkaviszonyban.

1. példa.

A HR alkalmazottja egy próbaidőszakban dolgozott a társaságban 2021.01.01-től2021.3.31-ig. Ez idő után határozott időre szóló szerződést kötöttek vele 2021. április 1-jétől 24 hónapra. Júliusban a munkáltató elvesztette a nagy szerződését, ezért döntött a munkahelyek megszüntetése mellett. A szóban forgó munkavállaló esetében a határozott idejű szerződés felmondási ideje 1 hónap, mert a próbaidő a határozott idejű munkaszerződés felmondása kapcsán beleszámít a szolgálati időbe..

A munkáltató határozott időre történő munkaszerződésének felmondása esetén a szerződés felmondásának okának feltüntetésére vonatkozó elv nem alkalmazható, mint a határozatlan időre szóló munkaszerződések esetében..

A felmondási idő hónapokban számítandó

Hogyan lehet helyesen kiszámítani a határozott idejű szerződés felmondási idejét, ha a felmondás hónapokban várható? A kezdő időpont ekkor a felmondási hónapot követő hónap első naptári napja. Ez azt jelenti, hogy a felmondási idő ilyen helyzetben mindig a hónap utolsó napján ér véget. Lásd még

  • Attól kezdve, hogy a felmondási idő számít?

2. példa.

Anna 2021. május 1-jén felbontotta határozott idejű munkaszerződését munkáltatójával. Együttműködése ezzel a munkáltatóval összesen 10 hónapig tartott, ami azt jelenti, hogy egy hónapos felmondási idővel rendelkezik. A felmondási idő 2021. június 1-jén kezdődik és június 30-án ér véget.

A felmondási idő hetekben számítandó

Ha a munkavállaló felmondási idejét hetekben számolják, akkor az adott személy felmondási ideje a felmondás dátumát követő első vasárnapon kezdődik. A határozott idejű munkaszerződés felmondási ideje két naptári hét után lejár. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a szombat mindig a felmondási idő utolsó napja lesz.

3. példa.

A 2 hetes felmondási idővel rendelkező munkavállaló 2021. június 5-én (pénteken) felmondott a munkáltatótól, ami azt jelenti, hogy a felmondási időtartam június 7-én, vasárnap kezdődik és június 20-án (szombaton) ér véget..

Nincs felmondási idő a szerződésben

A szabályozás 2016 februárjában bekövetkezett változása után a munkaszerződésnek - akár határozott, akár határozatlan időre - nem kell tartalmaznia a szerződés felmondásának lehetőségéről és a felmondási idő hosszáról szóló információkat. A szerződés felbontásának módját a Munka Törvénykönyve rendelkezései határozzák meg, ezért nincs felmondási idő a szerződésben nem jár negatív következményekkel. Ha a munkaszerződésben nincs ilyen rendelkezés, ez nem jelenti azt, hogy a szerződést nem lehet felmondani. Ez nem eredményezi azt sem, hogy a munkáltató egyik napról a másikra felmondhatja a munkavállalóval kötött szerződést.

A határozott idejű munkaszerződés határozott időre szóló szerződés, amelynek felmondására ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a határozatlan idejű szerződésre. Ami fontos, nincs felmondási idő a szerződésben a munkaszerződés nem tévedés és nem jár negatív következményekkel, mert a felmondási határidőket a rendeletek előre meghatározzák.

Javasoljuk: Túlóra vezetőknek és vezetőknek