5 legfontosabb dolog az első munkádhoz

Az első munkakör megkezdésekor érdemes tudni, milyen formalitásokat kell teljesíteni. A munkavállalónak át kell-e esnie orvosi vizsgálatokon, valamint egészségügyi és biztonsági képzésen a munka megkezdése előtt? Hogyan néz ki az üdülési szabadság és a fizetett betegszabadság joga? Az alábbiakban bemutatjuk Az 5 legfontosabb dolog az első munkádhoz!

Orvosi vizsgálat

Az első Az 5 legfontosabb dolog az első munkádhoz a munka megkezdése előtt kötelező előzetes orvosi vizsgálatnak alávetni. Az előzetes vizsgálatok lefolytatásának kötelezettségét a Munka Törvénykönyve szabályozza. Az Art. 229 4. §-a alapján a munkáltató érvényes orvosi igazolás nélkül nem engedheti be a munkavállalót a munkavégzésbe, amely megállapítja, hogy nincsenek ellenjavallatok a meghatározott munkakörben végzett munkára. Az orvosi vizsgálatokat munkaorvos végzi a munkáltató által kiadott beutaló alapján. Fontos, hogy költségeiket a munkáltató fedezi. Ez azt jelenti, hogy ha a munkavállaló fedezi a kutatás költségeit, a munkáltató köteles visszatéríteni az erre a célra elköltött pénzeket. A munkaviszony ideje alatt a munkavállalónak időszakos orvosi vizsgálatokra is meg kell jelennie, amelyekre általában munkaidőben kerüljön sor. Ezenkívül annak a munkavállalónak, aki legalább 30 napig munkaképtelen volt, orvosi ellenőrzésen kell átesnie a hatósági feladatok további ellátásának lehetőségének meghatározása érdekében. Lásd még

 • Nulla szja fiataloknak - be kell nyújtania nyilatkozatot??

Munkaszerződés aláírása

2016. szeptember 1-jén hatályba léptek azok a előírások, amelyek arra kötelezik a munkáltatókat, hogy munkaszerződést kössenek egy alkalmazottal, mielőtt engedélyezik számára a feladatok ellátását. A munkaviszony megkötésekor a munkavállaló köteles adott típusú munkát végezni a munkáltatónál, az ő irányításával, a munkáltató által kijelölt helyen és időben. 3 típusú munkaszerződés létezik:

 • munkaszerződés próbaidőre,
 • Munkaszerződés meghatározott időre,
 • határozatlan időre szóló munkaszerződés.

Az Art. A Munka Törvénykönyve 29. cikkének értelmében a munkaszerződésnek tartalmaznia kell olyan információkat, amelyek meghatározzák a szerződés feleit, típusát, valamint a munka és a fizetési feltételeket. A munka- és fizetési feltételeket a következők szerint kell érteni:

 • a munkavégzés típusa és helye,
 • a javadalmazás összege a javadalmazás összetevőinek megjelölésével,
 • munkaórák,
 • a munka megkezdésének dátuma.

Ezenkívül a munkáltató a szerződés megkötésétől számított 7 napon belül köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót a következőkről:

 • a munkavállalóra alkalmazandó munkaidő-normák - napi és heti,
 • a megkötött szerződés szerinti munkáért járó díjazás kifizetésének gyakorisága,
 • a munkavállaló éves szabadságjogosultságának időtartama,
 • a felmondási idő hossza,
 • a munkavállalóra vonatkozó kollektív szerződés.

Ha a munkáltató nem köteles megalkotni a munkavégzésre vonatkozó szabályokat, akkor további tájékoztatást kell adnia a munkavállalónak az alkalmazandó éjszakai időről, helyről, a javadalmazás folyósításának idejéről és időpontjáról, valamint a munkahelyre érkezés és jelenlét megerősítésének módjáról, valamint a munkahelyen elfogadott hiányzás igazolásáról..

OSH képzés

Egy másik elem innen: Az 5 legfontosabb dolog az első munkádhoz, amire emlékeznie kell a munka megkezdésekor (nemcsak az első, hanem mindenki más), az a kötelesség, hogy képezze magát az egészség és a biztonság területén. A munkavállalói képzés a munkáltató kötelessége is, amelyet a munka megkezdése előtt teljesíteni kell. A kezdeti egészségvédelmi és biztonsági képzésnek tartalmaznia kell az általános oktatást és a munkahelyi tájékoztatást, és meg kell ismertetnie a munkavállalót az adott munkahelyi kockázatokkal. A munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén végzett képzésről szóló gazdasági és munkaügyi miniszter rendeletének rendelkezései szerint az alapképzést általános oktatás és munkaképzés formájában kell lebonyolítani..

Az általános utasítás a képzés résztvevőjének megismertetése a Munka Törvénykönyvében, a kollektív munkaszerződésekben vagy a munkaszabályokban foglalt alapvető egészségvédelmi és biztonsági előírásokkal, valamint az adott munkahelyen hatályos egészségvédelmi és biztonsági szabályokkal. Ezenkívül az általános képzés során a résztvevőknek meg kell tanulniuk az elsősegélynyújtás alapelveit baleset esetén.

A munkahelyi képzés során a résztvevő megismeri az adott munkahelyen előforduló munkakörnyezet tényezőket és az ebben a helyzetben végzett munka elvégzésével kapcsolatos foglalkozási kockázatot, az e tényezők okozta kockázatok elleni védekezés módszereit és a biztonságos munkavégzést..

A munkavállaló írásban igazolja az általános és a munkahelyi képzés elvégzését az eredeti OHS képzési kártyán.

Első vakáció

Az Art. A Munka Törvénykönyve 152. cikke értelmében a munkavállalónak joga van éves, megszakítás nélküli, fizetett szabadságra. A munkaviszony első évében a munkavállaló minden ledolgozott hónap után megkapja a szabadság szabadságának jogát az egy év munkavégzés után a szabadságjogosultság 1/12 részében. A következő években a munkavállaló az év első naptári napján teljes szabadsághoz jut. A szabadság időtartama a megszerzett végzettségtől és a munkavállaló szolgálati idejétől függ. A 10 évnél rövidebb ideig alkalmazott munkavállalók 20 napos szabadságra, míg a legalább 10 éven át foglalkoztatottak 26 nap szabadságra jogosultak. Az első munkahelyét megkezdő személy tehát évi 20 nap szabadságra jogosult. Minden hónapban végzett munka után megilleti az üdülési jogosultság 1/12-ét, azaz 20 napot × 1/12 = 1,67 napot.

1. példa. 

A munkavállaló első munkáját 2021. január 1-jén kezdte meg. Hány nap szabadsága lesz 2021. április 1-jén, azaz 3 hónapos munkavégzés után?

szabadság egy hónapos munkára - 20 nap × 1/12 = 1,67 nap

szabadság három hónapos munkavégzés után - 1,67 nap × 3 hónap = 5,01 nap

2021. április 1-jétől a munkavállaló 5,01 nap szabadságra jogosult.

Első betegszabadság

A munkavállaló táppénzre jogosult a betegség miatt munkaképtelenség időtartama alatt. A munkáltató finanszírozza, és összesen 33 napos betegségidőt fizet, vagy 55 napos és idősebb munkavállalók esetén 14 napos betegségi időszakot fizet. A táppénzhez való jog 30 nap folyamatos betegségbiztosítás után, vagyis az úgynevezett várakozási idő letelte után válik megszerezhetővé. Ezenkívül a munkavállaló táppénzre jogosult, ha a kötelező betegségbiztosítás időszaka legalább 10 év, vagy az időszakok között nincs 30 napos szünet. Alkalmazottak, akik:

 • olyan iskolát vagy egyetemet végzettek, akiket az érettségi vagy az egyetemi diploma megszerzésétől számított 90 napon belül betegségbiztosítás fedezett;
 • munkaképtelenné válik a munkába menet vagy a munkából való baleset következtében;
 • helyettesek vagy szenátorok, és a hivatali idejük lejártát követő 90 napon belül csatlakoztak a betegségbiztosításhoz.

Ha a munkavállaló a munkaviszony első hónapjában megbetegszik és táppénzre jogosult, akkor a táppénz alapja a szerződésben meghatározott bér, ha a javadalmazás rögzített, vagy az a díjazás, amelyet a munkavállaló kapna, ha az egész hónapot dolgozná. Fontos, hogy ha a betegség a munkaviszony első hónapjában jelentkezik, és a munkavállalónak nincs joga táppénzre, akkor a betegség időtartama alatt a munkaidő-nyilvántartásban igazolni kell a távollétet fizetetlenül igazolni.

A táppénzt úgy számítják ki, hogy a táppénz alapjából levonják a társadalombiztosítási járulékok összegét, és elosztják az eredményt 30-mal. A következő lépésben szorozzuk meg a kapott összeget a táppénz összegével (80% vagy 100%), és szorozzuk meg az eredményt a táppénzes napok számával..

2. példa.

A táppénzre jogosult munkavállaló egy 2021. március 1-jei munkaszerződés alapján vállalt munkát, bruttó 4500 HUF havi fix fizetéssel. A 2021. március 16-tól2021. Március 20-ig tartó időszakban az alkalmazott betegszabadságon volt. Mennyibe kerül a táppénz és annak összege?

A táppénz alapja - 4500 HUF

4500 HUF - (13,71% × 4500) = 4500 HUF - 616,95 HUF = 3883,05 HUF

3883,05 / 30 HUF = 129,44 HUF

129,44 HUF × 80% = 103,55 HUF

103,55 × 5 nap HUF = 517,75 HUF

A táppénz alapja a szerződés bruttó 4500 HUF összegű díjazása. A munkavállaló 517,75 HUF összegű táppénzt kap.

Az 5 legfontosabb dolog az első munka során - összefoglaló

A munkaviszony megkezdésével kapcsolatban fontos megjegyezni a kezdeti orvosi vizsgálatot és a kezdeti egészségügyi és biztonsági képzést. Fontos, hogy az egészségvédelmi és biztonsági vizsgálatok, valamint a képzés költségeit a munkáltató fedezi. A hivatalos feladatok ellátásának megkezdése előtt a munkavállalónak alá kell írnia egy munkaszerződést, és meg kell kapnia annak egy példányát. Az első munkaviszony esetén a szabadság szabadságához való jogot minden hónap munkavégzése után szerzik meg, míg az első munkahavi betegség esetén a munkavállaló támaszra csak bizonyos kritériumok teljesülése után számíthat. Javasoljuk: Ki jogosult szülői ellátásra?